Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η αίτηση άδειας απουσίας καθώς και τα τυχόν συνημμένα μπορούν, είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ εκτυπωμένα και με φυσικές υπογραφές, είτε να αποσταλούν ψηφιακά, με email υπογεγραμμένα. Στη δεύτερη περίπτωση, αφού συμπληρωθεί η φόρμα της αίτησης, αποθηκεύεται ως αρχείο pdf και υπογράφεται ψηφιακά.

Τελευταίες Ανακοινώσεις