Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Καθηγήτρια


Διεύθυνση: Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Zωγράφου, Αθήνα, 
Σχολή Mηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας,
Κτίριο 'Ο', Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης. 
τηλ.  (+30) 210 772-3605, (+30) 210 772-3886.
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Προσωπική σελίδα: http://hmcs.mech.ntua.gr


Σπουδές

1983 Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Imperial College of Science & Technology, Dept. of Mechanical Engineering, University of London, Αγγλία
1978 D.I.C. , Mechanical Engineering, Imperial College of Science & Technology, Dept. of Mechanical Engineering, Heat Transfer Section, University of London, Αγγλία
1978 M.Sc., Heat Transfer Engineering, Imperial College of Science & Technology, Dept. of Mechanical Engineering, Heat Transfer Section, University of London, Aγγλία
1976 B.Sc (Eng. - Aegrotat) , Nuclear Engineering, Queen Mary College, Dept. of Nuclear Engineering, University of London, Αγγλία


Σταδιοδρομία

2007 - σήμερα Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας, Αθήνα
2001 - 2007 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας, Αθήνα
1992 - 2001 Επίκουρος Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας, Αθήνα
1987 - 1992 Λέκτορας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας, Αθήνα
1983 - 1987 Επιστημovικός συvεργάτης, Univ. of Erlangen - Nuernberg, Lehrstuhl fur Stroemungsmechanik, (Head Prof. F. Durst), Erlangen, Γερμανία
1979 - 1982 Λέκτορας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας, Αθήνα
1978 - 1979 Ερευνητής, Atomic Energy Research Establishment, Engineering Sciences Division (Head Prof. P. Hutchinson), Harwell - Didcot. Αγγλία


Έρευνα
Τα τρέχοντα ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται σε εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια σε συνδυασμό με προηγμένα ενεργειακά συστήματα και υλικά, συστήματα και διεργασίες καύσης και ετερογενών μειγμάτων, φωτιές σε κλειστούς χώρους και πολυκριτηριακή αξιολόγηση και ανάλυση κύκλου ζωής για τεχνο-οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάλυση επιπτώσεων ενεργειακών συστημάτων.


Διακρίσεις

1998 - 2005 Μέλος και Πρόεδρος της ομάδας εξωτερικών εμπειρογνωμόνων συμβούλων της ΕΕ (Expert Advisory Group) για το 5ο και 6ο Πρόγραμμα πλαίσιο στο πρόγραμμα GROWTH και ΝΜΡ σε θέματα "Innovative products, processes and organisation"
1996 Οικονομική επιβράβευση για συμμετοχή στο 5th World Congress on Chemical Eng., 1966, San Diego, USA
1980 - 1981 Μovoετής επιχoρήγηση από τo ερευvητικό κέvτρo Ατoμικής Εvεργείας της Μεγάλης Βρετταvίας (Α.Ε.R.Ε., U.K.A.E.A., Harwell) για πειραματική μελέτη της συμπεριφoράς πρoτύπωv εvαλλακτώv θερμότητας (heat exchangers)
1977 - 1980 Τριετής επιχoρήγηση από τo ερευvητικό κέvτρo Ατoμικής Εvεργείας της Μεγάλης Βρετταvίας (Atomic Energy Research Establishment, U.K.A.E.A., Harwell) μέσω τoυ Βρεταvικoύ Υπoυργείoυ Εvεργείας για πειραματική και θεωρητική έρευvα στις μεθόδoυς καύσης υγρώv καυσίμωv (κηρoζίvη)
1973 - 1976 Υπoτρoφία από τo Iδρυμα Ελεvας Σκυλίτση (SCHILIZZI FOUNDATION) για Παvεπιστημιακές Σπoυδές στη περιoχή της Πυρηvικής Τεχvoλoγίας (Nuclear Engineering)


Μέλος επιστημονικών εταιριών

1996 - σήμερα Μέλος της επιτροπής διφασικών ροών (two-phase flow Committee) of the American Society of Mechanical Engineers
1996 - σήμερα Μέλος της American Society of Mechanical Engineers
1995 - σήμερα Μέλος του International Information Centre for Multiphase Flow (ΙCeM) της Japan Society of Multiphase Flow
1986 - σήμερα Μέλoς τoυ Combustion Institute, U.S.A. και του Ελληνικού Τμήματος αυτού
1983 - σήμερα Μέλoς τoυ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Ελλάδας (ΤΕΕ)


Διδασκαλία στο ΕΜΠ
Προπτυχιακά: Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης, Φαινόμενα Μεταφοράς, Μεταφορά Θερμότητας ΙΙ (συνδιδασκαλία με τον Καθ. Δ. Χουντάλα), Πυρομηχανική. 
Μεταπτυχιακά: Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά - Πολυσυστατικά-Αντιδρώντα Συστήματα (ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική), Ενεργειακά Συστήματα σε Κτίρια και Βιομηχανία (ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού).