Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 7η/2008-2009
 την Τετάρτη 22-07-2009 και ώρα 10:30 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2oς Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 20/07/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 6η/2008-2009
 τη Δευτέρα 22-06-2009 και ώρα 10:30 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2oς Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 18/06/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 5η/2008-2009
 τη Δευτέρα 23-03-2009 και ώρα 11:30 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2oς Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 19/02/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 4η/2008-2009
 τη Δευτέρα 16-02-2009 και ώρα 10:30 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 12/02/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 2η/2008-2009
 τη Δευτέρα 10-11-2008 και ώρα 10:30 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 05/11/2008

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 1η/2008-2009
 τη Δευτέρα 20-10-2008 και ώρα 14:30 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 16/10/2008

Τελευταίες Ανακοινώσεις