Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 9η/2009-2010
 τη Δευτέρα 12-07-2010 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 07/07/2010

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 8η/2009-2010
 τη Δευτέρα 03-05-2010 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 28/04/2010

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 6η/2009-2010
 τη Δευτέρα 08-02-2010 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 04/02/2010

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 5η/2009-2010
 τη Δευτέρα 25-01-2010 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 22/01/2010

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 4η/2009-2010
 τη Δευτέρα 21-12-2009 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 16/12/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 3η/2009-2010
 τη Δευτέρα 23-11-2009 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 19/11/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 2η/2009-2010
 τη Δευτέρα 19-10-2009 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 15/10/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 1η/2009-2010
 τη Δευτέρα 28-09-2009 και ώρα 12:30 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 24/09/2009

Τελευταίες Ανακοινώσεις