Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


4o Έτος

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων
& Επίγειων Μεταφορικών Μέσων


7o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Υπολογιστική Ρευστομηχανική 3+1
Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 3+1
Θεωρία Τροχοφόρων Οχημάτων 3+1
Σύνολο 9+3

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Μηχανική Ρευστών ΙΙ
Αεροδυναμική
Πειραματική Μηχανική Ρευστών
Θερμική Ακτινοβολία & Εφαρμογές
Λογισμικό Θερμοδυναμικής
Φαινόμενα Μεταφοράς
Επεξεργασία Σήματος στα Μηχανολογικά Συστήματα
Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ
Αρχές Μηχανολογικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 3 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

8o Εξάμηνο

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ 3+1
Καταστροφικές Καταπονήσεις 3+1
Εισαγωγή στο Αεροσκάφος 3+1
Σύνολο 9+3

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Αρχές Αεροπορικών Κινητήρων
Δυναμική Σχεδιασμός Οχημάτων
Μη Συμβατικές Κατεργασίες
Συστήματα Κατεργασιών
Θεωρία Καύσης & Συστήματα Καύσης
Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς
Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές
Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών
Εναλλαγή Αερίων & Υπερπλήρωση ΜΕΚ
Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
Υπολογιστικό Θέμα
Πρακτική Άσκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 3 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις