Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


5o Έτος

Κύκλος Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων
& Επίγειων Μεταφορικών Μέσων


9o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Αεροελαστικότητα - Αεροακουστική 3+1
Λειτουργικά Αεροπορικών Κινητήρων 3+1
Δυναμική Πτήσης 3+1
Καύση - Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ 3+1
Τεχνολογία και Μηχανική Σύνθετων Υλικών 3+1
Σύνολο 15+5

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Διαγνωστική Στροβιλοκινητήρων 3+1
Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές 3+1
Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών
προϊόντων
3+1
Αρχές Πυρομηχανικής 3+1

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις