Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


5o Έτος

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού


9o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Συσκευές & Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών 3+1
Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών 3+1
Κλιματισμός 3+1
Ηλιακή Ενέργεια 3+1
Λειτουργία Αεριοστροβίλων & Ατμοστροβίλων 3+1
Σύνολο 15+5

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Συστήματα Βιομηχανικής Ψύξης 3+1
Αρχές Πυρομηχανικής 3+1
Θερμική Συμπεριφορά Κτιρίων 3+1
Πολυφασικές Ροές 3+1
Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές 3+1
Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική 3+1
Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών
Προϊόντων
3+1
Θερμοϋδραυλική Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος 3+1
Ραδιενέργεια και Περιβάλλον 3+1
Βιορευστομηχανική & Βιοϊατρική Τεχνολογία 3+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις