Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


5o Έτος

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού


9o Εξάμηνο
 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών
Θερμοϋδραυλική Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος
Καύση Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ
Συσκευές & Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών
Ραδιενέργεια & Περιβάλλον
Αρχές Πυρομηχανικής
Ηλιακή Ενέργεια
Θερμική Συμπεριφορά Κτιρίων
Κλιματισμός
Συστήματα Βιομηχανικής Ψύξης
Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική
Βιορευστομηχανική & Βιοϊατρική Τεχνολογία
Λειτουργία Αεριοστροβίλων & Ατμοστροβίλων
Πολυφασικές Ροές
Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές
Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών Προϊόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 6 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις