Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


5o Έτος

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού


9o Εξάμηνο
 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική
Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών
Αρχές Πυρομηχανικής
Βιορευστομηχανική & Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ηλιακή Ενέργεια
Θερμική Συμπεριφορά Κτηρίων
Θερμοϋδραυλική & Πολυφασικές Ροές σε Πυρηνικούς Αντιδραστήρες Ισχύος
Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών Προϊόντων
Καύση Ρύπανση Εμβολοφόρων ΜΕΚ
Κλιματισμός
Λειτουργία Αεριοστροβίλων & Ατμοστροβίλων
Πολυφασικές Ροές
Ραδιενέργεια & Περιβάλλον
Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Ενέργειας
Συστήματα Βιομηχανικής Ψύξης
Σχεδιασμός για Τρισδιάστατη Προσθετική Κατασκευή και Εφαρμογές
Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 6 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις