Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.
    5ο Έτος

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


4o Έτος

Κύκλος Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού


7o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Εργαλειομηχανές 3+1
Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 3+1
Αρχές Μηχανολογικού Σχεδιασμού 3+1
Επεξεργασία Σήματος στα Μηχανολογικά Συστήματα 3+1
Σύνολο 12+4

 

 

 

 

 


Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Θεωρία Τροχοφόρων Οχημάτων
Δυναμική Εμβολοφόρων ΜΕΚ
Βιομηχανική Ραδιογραφία
Εφοδιαστική (Μεταφορές - Διανομή)
Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Δυναμική Περιστρεφόμενων Μηχανών
Αρχές Βιολογικής Μηχανικής

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

 

8o Εξάμηνο

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ 3+1
Συστήματα Κατεργασιών 3+1
Μεταφορικές & Ανυψωτικές Μηχανές 3+1
Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές 3+1
Σύνολο 12+4

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή)
Δυναμική - Σχεδιασμός Οχημάτων
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Βασικές Αρχές Ψύξης
Διοίκηση Λειτουργίας & Συντήρησης
Αιολική Ενέργεια
Υπολογιστικό Θέμα
Σχεδιασμός Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Καταστροφικές Καταπονήσεις
Ελαφρές Κατασκευές
Μη Συμβατικές Κατεργασίες
Πρακτική Άσκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει ένα μάθημα ανά εξάμηνο από οποιονδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις