Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


5o Έτος

Κύκλος Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού


9o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Μικρο - Νανοκατεργασίες 4
Τεχνολογία και Μηχανική Σύνθετων Υλικών 4
Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία 4
Γνωστική Εργονομία 3+1
Συστήματα Ευφυούς Ελέγχου και Ρομποτική 4
Σύνολο 19+1

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Ευφυή Συστήματα Κατεργασιών 3+1
Αστοχία Υλικών 3+1
Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών
Προϊόντων
3+1
Κλιματισμός 3+1
Ηλιακή Ενέργεια 3+1
Αρχές Πυρομηχανικής 3+1

 

 

 

 

 

 

 

Ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να επιλέξει 2 μαθήματα από τη Δεξαμενή. 
Ο σπουδαστής μπορεί επίσης να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου, υποχρεωτικό ή επιλογής.
Για την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις