Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 7η/2008-2009
την Πέμπτη
09-07-2009 και ώρα 11:15 π.μ.
στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 06/07/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 7η/2008-2009
την Παρασκευή
05-06-2009 και ώρα 12:45
στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 03/06/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Η αναβληθείσα λόγω ελλείψεως απαρτίας Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου
της Τετάρτης 6-5-2009 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11-05-2009 και ώρα 15:00 στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.
Ημερομηνία: 07/05/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 5η/2008-2009
την Tετάρτη
06-05-2009 και ώρα 13:30
στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 04/05/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 4η/2008-2009
την Παρασκευή
13-03-2009 και ώρα 11:30
στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 11/03/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 3η/2008-2009
τη Δευτέρα
26-01-2009 και ώρα 13:30
στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 22/01/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 2η/2008-2009
τη Δευτέρα
24-11-2008 και ώρα 13:00
στη Nέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 20/11/2008

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για τη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου 1η/2008-2009
τη Δευτέρα
6-10-2008 και ώρα 11:30
στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 01/10/2008

Τελευταίες Ανακοινώσεις