Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12:30 μ.μ. στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 13/11/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10:30 στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Ημερομηνία: 23/10/2012

Τελευταίες Ανακοινώσεις