Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
 και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 23/07/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
 και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012 και ώρα 12:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 23/07/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
 και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 23/07/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
 και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 12:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 09/07/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
 και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 09/07/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος
 και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 11/06/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος 
για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση της υποψηφίας κ. Ειρήνης Κορωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28-05-2012 , ημέρα Δευτέρα και ώρα10:45 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ του Κτηρίου Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος Όροφος, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 16/05/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος 
για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου κ. Χρήστου Τζιβανίδη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28-05-2012 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ του Κτηρίου Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος Όροφος, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 16/05/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
 σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 26/04/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής κρίσης του υποψήφιου κ. Σταύρου Πόνη τηΔευτέρα 14/05/2012 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ του Κτηρίου Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 2ος Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 24/04/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής κρίσης του υποψήφιου κ. Χρήστου Τζιβανίδη τηΔευτέρα 14/05/2012 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ του Κτηρίου Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 2ος Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 24/04/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής κρίσης της υποψήφιας κας Ειρήνης Κορωνάκη τηΔευτέρα 14/05/2012 και ώρα 10:45 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ του Κτηρίου Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 2ος Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 24/04/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
 σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 14/03/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου κ. Μάριου Αναγνωστάκη τη Δευτέρα 13-02-2012 και ώρα 10:45 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 01/02/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου κ. Ιωάννη Αντωνιάδη τη Δευτέρα 13-02-2012 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 01/02/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου τη Δευτέρα 13-02-2012 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 01/02/2012

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου κ. Μάριου Αναγνωστάκη τη Δευτέρα 12η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 02/12/2011

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου κ. Νικολάου Πετρόπουλου τη Δευτέρα 12η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 02/12/2011

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου κ. Ιωάννη Αντωνιάδη τη Δευτέρα 12η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 02/12/2011

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη στη Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος
 για τον ορισμό της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων κ. κ. Γεωργίου Ξύδη και Κωνσταντίνου Αραβώση τη Δευτέρα 12η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 μεσημβρινή στην αίθουσα ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 02/12/2011

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
 σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 03/11/2011

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καλούνται τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
 σε κοινή συνεδρίαση η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 14η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΠΥ, 2ος Όροφος, Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
Ημερομηνία: 03/11/2011

Τελευταίες Ανακοινώσεις