Αρχική σελίδα

English

  H ΣΧΟΛΗ


  ΠΡΟΣΩΠΑ


  ΣΠΟΥΔΕΣ


  ΕΠΙΛΟΓΕΣ

    

Ρογδάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής


Διεύθυνση: Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Zωγράφου, Αθήνα,
Σχολή Mηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας, Kτήριο 'E',
2ος Όροφος.
  (+30) 210 772-3966, (+30) 210 772-1253.
  (+30) 210 772-1344.
email: rogdemma@central.ntua.gr
Προσωπική σελίδα: http://users.ntua.gr/rogdemma


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα


Σπουδές

  Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, 1977.
  Διδάκτωρ Μηχανολογίας, ΕΜΠ, PhD NTUA, 1987.


Σταδιοδρομία


2003-Σήμερα

Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων ΕΜΠ

1997-2003

Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων ΕΜΠ

1992-1997

Επικ. Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων ΕΜΠ

1989-1992

Λέκτορας της Σχολής Μηχανολόγων ΕΜΠ

1986-1989

Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών

1979-1986

Τμηματάρχης/Πλωτάρχης(τ) Τμήματος Υλικών Κατασκευής
Πλοίων και Προϊστάμενος/Υποπλοίαρχος ΛΣ(τ) Τομέα
Μηχανολογικών & Ναυπηγικών Κατασκευών στην
Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων/Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Διευθυντικές/ Διοικητικές θέσεις εντός ΕΜΠ

  Πρόεδρος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχ/κών ΕΜΠ (1/9/2005-31/8/2007).
  Διευθυντής του Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχ/κών ΕΜΠ (1/9/2010-31/8/2011).
  Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (2002 - σήμερα).
  Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων (2005 - σήμερα).
  Μέλος της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθν. Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2008 - σήμερα).
  Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ: (2001-2002)+(2002-2003)
  Μέλος της Συγκλήτου: (1997-1998) + (2000-2001) + (1/9/2005-31/8/2007).
  Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας": (2012 - σήμερα).
  Μέλος του Προεδρείου της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Εργαστηρίων: (2011 - σήμερα).


Διευθυντικές/ Διοικητικές θέσεις εκτός ΕΜΠ

  Μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας: (11/2005 – 11/2010).
  Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΠΕ: (2004 – 11/2005).
  Μέλος ΔΣ Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου: (2004 - σήμερα).
  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΗ: (1992-1993).


Συμμετοχή σε Συμβούλια και Επιστημονικές Επιτροπές

  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητος Μηχανολόγων ΤΕΕ και Αντιπροσωπείας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: (1994-1997) + (2002-2004).
  Πρόεδρος της Επιτροπής ΥΠΑΝ (Δ6/Β/7462/21-04-2005) για την εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητος. / Μέλος της Επιτροπής ΥΠΑΝ (7771/18-11-2004) για το περιορισμό της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ).
  Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ: (2004-2005).


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Θερμοδυναμικών Κύκλων, Μοντελοποίηση συμπεριφοράς Θερμοδυναμικών συστημάτων, Υπολογισμός Θερμοδυναμικών ιδιοτήτων καθαρών ουσιών και μιγμάτων, Ηλιακές Εφαρμογές μονάδων απορροφήσεως, Θερμοδυναμική ανάλυση μη αναστρέψιμων διφασικών διεργασιών διμερών μιγμάτων. Θερμοδυναμική ανάλυση ψυκτικών διατάξεων ΝΗ3-Η2Ο, μονάδων απορρόφησης Η2Ο-LiBr. Μελέτη της συμπεριφοράς Μηχανών Stirling, Μηχανών Free Piston και Vuilleumier.


Διδάσκει στο ΕΜΠ

Προπτυχιακά: Θερμοδυναμική Ι, Θερμοδυναμική ΙΙ και Λογισμικό Θερμοδυναμικής.
Μεταπτυχιακά: Δ.Π.Μ.Σ. "Παραγωγή & Εξοικονόμηση Ενέργειας": Θερμοδυναμική, Εγκαταστάσεις και Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια. (Συντονιστής και Διδάσκων του μαθήματος).


    

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


  ΤΟΜΕΙΣ


  ΕΡΕΥΝΑΔιαχειριστής