Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη χρήση προγραμμάτων και λογισμικού.

 

Dreamspark Premium

H Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών από 31 Μαρτίου 2013 συμμετέχει στο πρόγραμμα Dreamspark Premium της Microsoft, μέσα από το οποίο παρέχεται στους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ, το προσωπικό αλλά και τα Εργαστήρια της Σχολής η δυνατότητα να χρησιμοποιούν δωρεάν τα περισσότερα από τα πακέτα του λογισμικού της, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν εφαρμογές γραφείου, μία ενδεικτική λίστα των οποίων δίνεται στο σύνδεσμο:
https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx.

Η χρήση του λογισμικού πρέπει να γίνεται αυστηρά για το πλαίσιο των εκπαιδευτικών αναγκών και συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών όρων που συνοδεύουν το προϊόν. Για τη χρήση κάθε πακέτου λογισμικού που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος Dreamspark Premium, λαμβάνετε προσωπικό κωδικό ενεργοποίησης για τον οποίο αναλαμβάνετε και την ευθύνη διαχείρισής του.

Για να συνδεθείτε στον ιστότοπο από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε τα υπόψη πακέτα λογισμικού χρησιμοποιήστε τον παρακάτω ενεργό σύνδεσμο ή αν χρειάζεται επιλέξτε τον και κάνετε αντιγραφή - επικόλληση σε έναν οποιοδήποτε browser:

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=19bca4ca-a6a3-e211-88b7-f04da23e67f4

Όταν χρειασθεί να κάνετε sign-in, θα πρέπει να χρησιμοποιείσετε τον κωδικό και το συνθηματικό του λογαριασμού που σας έχει δοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΕΜΠ.

Προσοχή! Σε περίπτωση που συνδεθείτε χρησιμοποιώντας κοινόχρηστο υπολογιστή, θα πρέπει να θυμηθείτε να αποσυνδεθείτε πριν απομακρυνθείτε, τόσο από τη σύνδεση του ΕΜΠ, όσο και από τον τοπικό κωδικό χρήσης του, ενώ κατά τη σύνδεση θα πρέπει να προσέχετε να μην αποθηκεύσετε κατά λάθος τον κωδικό σας και το συνθηματικό. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί κακόβουλα κάποιος να χρεωθεί στο όνομα σας ένα πακέτο λογισμικού και να φέρετε εσείς την ευθύνη χωρίς να έχετε τον έλεγχο!

Στο πλαίσιο του προγράμματος Dreamspark Premium, προβλέπεται και η διάθεση πολλαπλών αδειών για το ίδιο λογισμικό (δηλ. με ομαδικό κωδικό ενεργοποίησης) σε επίπεδο Εργαστηρίων της Σχολής μας. Για τον τρόπο που θα διατίθενται αυτές οι άδειες, θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες προς τα μέλη ΔΕΠ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύντομα, αλλά όχι πριν διερευνηθούν ακριβώς οι σχετικές δυνατότητες και περιορισμοί που προβλέπονται από τη Microsoft.

 

Λογισμικό παρεχόμενο από το ΕΜΠ

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ συντονίζει (τεχνικά και οικονομικά) την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων για Μηχανικούς, που προτείνονται διατμηματικά, με αδειοδότηση τύπου network license. Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις