Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Χριστόφορος Προβατίδης, Καθηγητής
 

Ιστοσελίδα Τομέα: http://mkae.mech.ntua.gr/ 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Mηχανολογικό σχέδιο. 
  - Ανοχές και συναρμογές. 
  - Σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών σε συνάρτηση με τις μεθόδους, τα μέσα 
    και το κόστος παραγωγής. 
  - Κατασκευαστική ανάλυση και σύνθεση. 
  - Στοιχεία μηχανών. 
  - Υδραυλικά και πνευματικά στοιχεία μηχανών. 
  - Μηχανισμοί. 
  - Δυναμική μηχανών. 
  - Δυναμική γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων. 
  - Δυναμική μηχανών και εφαρμογές. 
  - Δυναμική των στροφέων και ζυγοστάθμισης, ελαστικές εδράσεις μηχανών. 
  - Στατική και δυναμική των κατασκευών. 
  - Κόπωσις. 
  - Υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης κατασκευών, πεπερασμένα & συνοριακά στοιχεία. 
  - Μεταλλικές κατασκευές, ελαφρές κατασκευές. 
  - Θεωρία αυτομάτου ελέγχου. 
  - Συστήματα αυτομάτου ελέγχου. 
  - Εφαρμοσμένος έλεγχος. 
  - Ρομποτική. 
  - Μηχατρονική. 
  - Μεταφορικές και ανυψωτικές μηχανές. 
  - Δυναμική οχημάτων. 
  - Μηχανική ελαστικών επισώτρων. 
  - Τεχνολογία οχημάτων και υποσύστημά τους. 
  - Κατασκευή οχημάτων. 

Εργαστήρια
  - Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου και Ρυθμίσεως Μηχανών & Εγκαταστάσεων 
  - Εργαστήριο Βιοϊατρικών Συστημάτων
  - Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών 
  - Εργαστήριο Οχημάτων 
  - Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών 
  - Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητές 
Ι. Αντωνιάδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Κ. Κυριακόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Renselaer Polytechnic Institute, ΗΠΑ, M.Sc., Rensselaer Polytechnic Institute, ΗΠΑ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Ε. Παπαδόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Massachusetts Intitute of Technology, ΗΠΑ, M.Sc., Massachusetts Intitute of Technology, ΗΠΑ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Χ. Προβατίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 


Αναπληρωτές Καθηγητές
 
Λ. Αλεξόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός - Βιοιατρική Μηχανική, Πανεπιστήμιο Duke, ΗΠΑ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ. 
Δ. Κουλοχέρης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Β. Σπιτάς, Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.


Επίκουροι Καθηγητές
 
A. Χασαλεύρης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών, Διπλ. Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών.


Ομότιμοι Καθηγητές
  
Ν. Κρικέλης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Northwestern, Diplome D' Ingenieur, Ecole Superieure D' Electricite, Διπλ. Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος, ΕΜΠ. 
Μ. Μ. Σφαντζικόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, University of Manchester Institute of Science & Technology, Machine Tool Engineering Division, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.


Επιστημονικοί Συνεργάτες
 
Γ. Παπανδρέου, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 


Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
 
Γιακόπουλος Χρήστος, Δροσάκης Μιχάλης, Καϊσαρλής Γεώργιος, Κοτσιρέα Αναστασία, Νταβλιάκος Ιωάννης, Πολύδωρας Σταμάτιος, Τριάντης Αθανάσιος. 


Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
 
Άννη Αδαμαντία, Ασβεστάς Διονύσης, Τομαρά Σοφία, Φούσκας Κωνσταντίνος. 


Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
 
Βόσου Κλειώ, Καρράς Γιώργος, Μπέρτος Γεώργιος, Μπεχλιούλης Χαράλαμπος, Νάνος Κώστας, Πλαγιανάκος Φάνης, Ρεκλείτης Γιώργος.
Τελευταίες Ανακοινώσεις