Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Δημήτριος Μανωλάκος, Καθηγητής
 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Μηχανική των κατεργασιών. Πλαστικότητα. Κυματικές μεταδόσεις, Θραύση.
  - Μέθοδοι κατεργασιών (διαμόρφωση του συμπαγούς υλικού και του επιπέδου ελάσματος, κατεργασίες αποβολής υλικού, χύτευση, κονιομεταλλουργία, συγκολλήσεις, θερμικές κατεργασίες, δυναμικές καταπονήσεις). 
  - Τεχνολογία των υλικών (μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα υλικά). 
  - Εργαλειομηχανές (μηχανές κατεργασιών, εργαλεία, τριβή, λίπανση). 
  - Συστήματα κατεργασιών (ανάλυση συστημάτων, αυτοματισμός με χρήση Η/Υ, FMS, Robotics, CAM). 
  - Οικονομική των κατεργασιών. 
  - Μετροτεχνία. 

Εργαστήρια 
  - Εργαστήριο Τεχνολογίας των Κατεργασιών 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητές 
Γ.Χ. Βοσνιάκος, Ph.D και M.Sc., The Victoria University of Μanchester, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Δ. Μανωλάκος, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Επίκουροι Καθηγητές 
Α. Μαρκόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός. 
Π. Μπενάρδος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός. 

Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
Κωστάζος Πρωτεσίλαος. 

Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Κερασιώτης Κωνσταντίνος. 

Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) 
Βασιλείου Μαρία, Μελισσάς Νικόλαος, Μίχα Αλεξάνδρα. 

Υποψήφιοι Διδάκτορες 
Γεωργιόπουλος Σωτήρης, Γιαννάκης Μανώλης, Γκιθώνας Εμμανουήλ, Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης, Καντζάβελος Κων/νος, Κάρκαλος Νικόλαος, Κιτσέλης Αλέξανδρος, Κλεφτόγιαννης Αριστείδης, Κοντολάτης Νικόλαος, Κουντουμάδης Θεόδωρος, Κουντούρης Αντώνιος, Κουτρουμπάκης Στέλιος, Λαμπρόπουλος Αδάμ, Μητσάκος Αντώνιος, Παντελεάκου Βασιλική, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Παπαζέτης Γεώργιος, Παπαντωνίου Ιωάννης, Πάσαλης Κυριάκος, Πιερράκος Ηλίας, Πολύζου Αικατερίνη, Πρέσσας Ιωάννης, Ράμμου Σοφία, Σιάσος Αλέξανδρος, Σταθάτος Εμμανουήλ.
Τελευταίες Ανακοινώσεις