Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Γεώργιος - Χριστόφορος Βοσνιάκος, Καθηγητής
 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Μηχανική των κατεργασιών. Πλαστικότητα. Κυματικές μεταδόσεις, Θραύση.
  - Μέθοδοι κατεργασιών (διαμόρφωση του συμπαγούς υλικού και του επιπέδου ελάσματος, κατεργασίες αποβολής υλικού, χύτευση, κονιομεταλλουργία, συγκολλήσεις, θερμικές κατεργασίες, δυναμικές καταπονήσεις). 
  - Τεχνολογία των υλικών (μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα υλικά). 
  - Εργαλειομηχανές (μηχανές κατεργασιών, εργαλεία, τριβή, λίπανση). 
  - Συστήματα κατεργασιών (ανάλυση συστημάτων, αυτοματισμός με χρήση Η/Υ, FMS, Robotics, CAM). 
  - Οικονομική των κατεργασιών. 
  - Μετροτεχνία. 

Εργαστήρια 
  - Εργαστήριο Κατεργασιών των Υλικών (Μηχανουργικό & Μηχανολογικό Εργοστάσιο) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητές 
Γ.Χ. Βοσνιάκος, Ph.D και M.Sc., The Victoria University of Μanchester, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Δ. Μανωλάκος, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Επίκουροι Καθηγητές 
Α. Μαρκόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός. 

Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
Κωστάζος Πρωτεσύλαος. 

Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Κερασιώτης Κωνσταντίνος. 

Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) 
Βασιλείου Μαρία, Μελισσάς Νικόλαος, Μίχα Αλεξάνδρα, Μίχας Γεώργιος. 

Υποψήφιοι Διδάκτορες 
Βαζδιρβανίδης Αθανάσιος, Γεωργιόπουλος Σωτήριος, Γιαλούρης Παναγιώτης, Γιαννάκης Εμμανουήλ, Γκιθώνας Εμμανουήλ, Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, Καντζάβελος Κωνσταντίνος, Κιτσέλης Αλέξανδρος, Κλεφτόγιαννης Αριστείδης, Κοντολάτης Νικόλαος, Κοράλλη Παναγιώτα, Κουτρουμπάκης Στυλιανός, Μάτσας Ηλίας, Μητσάκος Αντώνης, Παντελεάκου Βασιλική, Πασαλής Κυριάκος, Πιερράκος Ηλίας, Πρέσσας Ιωάννης, Σιάσος Αλέξανδρος, Σταθάτος Εμμανουήλ.
Τελευταίες Ανακοινώσεις