Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Δημήτριος Μανωλάκος, Καθηγητής
 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Μηχανική των κατεργασιών. Πλαστικότητα. Κυματικές μεταδόσεις, Θραύση.
  - Μέθοδοι κατεργασιών (διαμόρφωση του συμπαγούς υλικού και του επιπέδου ελάσματος, κατεργασίες αποβολής υλικού, χύτευση, κονιομεταλλουργία, συγκολλήσεις, θερμικές κατεργασίες, δυναμικές καταπονήσεις). 
  - Τεχνολογία των υλικών (μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα υλικά). 
  - Εργαλειομηχανές (μηχανές κατεργασιών, εργαλεία, τριβή, λίπανση). 
  - Συστήματα κατεργασιών (ανάλυση συστημάτων, αυτοματισμός με χρήση Η/Υ, FMS, Robotics, CAM). 
  - Οικονομική των κατεργασιών. 
  - Μετροτεχνία. 

Εργαστήρια 
  - Εργαστήριο Τεχνολογίας των Κατεργασιών 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητές 
Γ.Χ. Βοσνιάκος, Ph.D και M.Sc., The Victoria University of Μanchester, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Δ. Μανωλάκος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Επίκουροι Καθηγητές 
Α. Μαρκόπουλος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Π. Μπενάρδος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
Κωστάζος Πρωτεσίλαος. 

Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Κερασιώτης Κωνσταντίνος. 

Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) 
Βασιλείου Μαρία, Μελισσάς Νικόλαος, Μίχα Αλεξάνδρα.
Τελευταίες Ανακοινώσεις