Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

- Επιτροπή Ασφάλειας - Υγιεινής - Καθαριότητας Χώρων Σχολής
Μέλη:
Δ. Ναθαναήλ (Συντονιστής), Δ. Κουλοχέρης, Χ. Μανόπουλος, Χ. Τζιβανίδης, Α. Ρεντιζέλας.

 

- Επιτροπή Δημοσιότητας, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Μέλη:
Σ. Καρέλλας (Συντονιστής), Κ. Κηρυττόπουλος, Α. Μαρκόπουλος, Ι. Πουλακάκης, Δ. Μπούρης (γραμματειακή υποστήριξη Κλ. Ταμπάκη).

 

- Επιτροπή Διοικητικής - Τεχνικής - Οικονομικής Υποστήριξης Λειτουργίας της Σχολής
Μέλη:
Δ. Κουλοχέρης (Συντονιστής), Ν. Πετρόπουλος, Ν. Παναγιώτου.

 

- Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Μέλη:
Β. Σπιτάς (Συντονιστής), Σ. Πόνης, Μ. Αναγνωστάκης, Ν. Αρετάκης, Ε. Γιακουμής.

 

- Επιτροπή Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Μέλη:
Λ. Αλεξόπουλος (Συντονιστής), Μ. Μανωλέσος, Π. Μπενάρδος, Δ. Μητράκος, Α. Τόλης, Κ. Μπραϊμάκης, Κ. Αραβώσης.

 

- Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας
Μέλη:
Β. Σπιτάς (Συντονιστής), Ε. Κορωνάκη, Π. Ρούνη, Β. Ριζιώτης, Α. Ρεντιζέλας.

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις