Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

To EΜΠ προσφέρει μία σειρά από παροχές και υπηρεσίες προς τους σπουδαστές με στόχο τη διασφάλιση μιας γόνιμης, αποδοτικής και ευχάριστης διαβίωσης μέσα στο ΕΜΠ προάγωντας τη ψυχική και σωματική υγεία, την πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση καθώς και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποτροφιών.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ). Το Πάσο παρέχεται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά 2. Iσχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25-50%. Eκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Σχολής μετά την εγγραφή του φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και απαιτεί μόνο μια φωτογραφία του. Περισσότερα θα βρείτε στην επίσημη σελίδα: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Κάρτα Σίτισης. Εξασφαλίζει τη δωρεάν σίτιση στα εστιατόρια του ΕΜΠ (στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στην Πατησίων), στους φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο από ένα όριο. Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων). Για τους υπόλοιπους φοιτητές είναι δυνατή η σίτιση στα εστιατόρια που προαναφέρθηκαν, με μικρή οικονομική επιβάρυνση. Πληροφορίες: 210-772-2192 κα Κ. Γιακουμάκη, 210-772-2154 κα Γ. Σωτηροπούλου.
Αίτηση για κάρτα σίτησης

Βιβλιοθήκες. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΜΠ γεννήθηκε το 1837 και ξεκινά την επίσημη λειτουργία της το 1914 με νόμο του κράτους. Αποτελεί μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Σήμερα η Βιβλιοθήκη διαθέτει 240.000 τόμους βιβλίων, 1.500 τίτλους περιοδικών και πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Χρήση των υπηρεσιών και του υλικού της Βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη του ΕΜΠ, καθώς και το ευρύτερο κοινό, το οποίο όμως δεν απολαμβάνει το δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού.
Στεγάζεται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και διαθέτει ένα Παράρτημα στη Λ. Πατησίων. Από τον Απρίλιο του 2000 λειτουργεί το νέο κτήριο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Κεντρική Βιβλιοθήκη) συνολικής επιφάνειας 7.000 m2 περιλαμβάνει αναγνωστήριο 500 θέσεων, 6 αίθουσες ομαδικής μελέτης (ομάδα τουλάχιστον 3 ατόμων, μέγιστη διάρκεια 3 ώρες), 2 θέσεις εργασίας για Η/Υ και 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, που λειτουργούν με μαγνητικές κάρτες. Στο ίδιο κτήριο στεγάζεται ως ειδική συλλογή και η Ιστορική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας ανασύστασης της παλαιάς συλλογής της βιβλιοθήκης του& Ιδρύματος. Περιλαμβάνει περίπου 60.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών που έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1950. Ο κύριος όγκος της συλλογής αποτελείται από παλαίτυπα και σπάνια βιβλία, φυλλάδια, χάρτες, γκραβούρες και εγκυκλοπαίδειες.
Το Παράρτημα Πατησίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ αποτελείται από 3 λειτουργικές ενότητες, στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, οι οποίες καλύπτουν θεματικά το γνωστικό αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομίας και των Καλών Τεχνών. Ειδικότερα οι ενότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο Κτηρίου Αβέρωφ, 2. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο, κτήριο Μπουμπουλίνας, 3. «Βιβλιοθήκη Κ. Α. Δοξιάδη», κτήριο Μπουμπουλίνας 5ος όροφος. Η συλλογή Δοξιάδη με περίπου 24.000 τεκμήρια αποτελεί μία σημαντική πληροφοριακή μονάδα έρευνας και εκπαίδευσης με διεθνή ακτινοβολία, περιλαμβάνοντας τίτλους βιβλίων και περιοδικών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Υγειονομική Περίθαλψη. Η δωρεάν υγειονομική περίθαλψη είναι προνόμιο όλων των φοιτητών που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό Ταμείο. Εξασφαλίζεται με το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του φοιτητή, που εκδίδεται στο Ιατρείο Ζωγράφου με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου, φωτογραφιών και δήλωσης του Ν. 1599/86. Η υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει: άμεση ιατρική συνδρομή, φαρμακευτική μέριμνα, οδοντιατρική περίθαλψη, περίθαλψη σε ιατρείο, νοσοκομειακή περίθαλψη εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, περίθαλψη για χρόνια νοσήματα και καταστάσεις.
Η φαρμακευτική μέριμνα προβλέπει τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στους φοιτητές από φαρμακεία συμβεβλημένα με το ΕΜΠ.
Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε κάθε ασθενή φοιτητή του Ιδρύματος μετά από σχετική ιατρική διάγνωση και συγκατάθεση της Ιατρικής Υπηρεσίας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται σε δημόσια Νοσηλευτήρια. Το ΕΜΠ, επειδή διαθέτει Μικροβιολογικό Εργαστήριο που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία, έχει τη δυνατότητα της άμεσης εξυπηρέτησης των φοιτητών. Πληροφορίες: 210-772-1566 κα. Μ. Κατράνη.

Ψυχολογική Υποστήριξη. Στο ΕΜΠ λειτουργεί Μονάδα Συμβουλευτικής για δυσκολίες που σχετίζονται με τις σπουδές, όπως έντονο άγχος εξετάσεων ή/ και επίδοσης, αδυναμία διαχείρισης χρόνου, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, δυσκολίες προσαρμογής στη φοιτητική ζωή ή στην πόλη/ χώρα σπουδών, δυσκολίες σε επίπεδο σχέσεων και επικοινωνίας, όπως συγκρούσεις στο οικογενειακό/ φιλικό περιβάλλον, αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης κλπ και άλλες προσωπικές δυσκολίες, όπως προβλήματα υγείας, ψυχοσωματικά προβλήματα, διακυμάνσεις στη διάθεση κ.α. Πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων, κα. Ελένη Πασπαλιάρη, κα. Α. Κουρή, τηλ. 210-772-1089, 210-772-2590.

Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου. Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου λειτουργούν δύο φοιτητικές εστίες: η Παλαιά και οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου. Η Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου λειτουργεί από το 1975 και στεγάζεται σε ένα δεκαώροφο κτήριο που βρίσκεται προς την πλευρά Ζωγράφου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Στην Εστία στεγάζονται φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και φοιτητές του Ε.Μ.Π. σε ποσοστό 1%. Οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου λειτουργούν από το 2005 και στεγάζονται σε ένα συγκρότημα 15 κτηρίων. Βρίσκονται στην οδό Κοκκινοπούλου 6Α. Το σύνολο των δωματίων τους διατίθενται σε φοιτητές του Ε.Μ.Π. Οι Εστίες λειτουργούν υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα. Χορηγείται στους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν και διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας οικογενειακής κατοικίας και των οποίων το οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από ένα όριο. Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων ). Πληροφορίες: 210-772-1936 κα. Ε. Τάκα, 210-772-2154 κα. Ι. Σωτηροπούλου.
Αίτηση για Στεγαστικό Φοιτητικό Επίδομα

Βραβεία και Υποτροφίες. Βραβεία & υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΜΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί από τους Διαθέτες-Δωρητές ή από Αποφάσεις της Συγκλήτου (όπως επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις, Εξαμήνων, συγκεκριμένων μαθημάτων, τόπος καταγωγής). Τα βραβεία και οι υποτροφίες που απονέμονται και χορηγούνται από το ΕΜΠ αναλύονται ως εξής:
- Είκοσι πέντε κατηγορίες βραβείων σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 13 από Κληροδοτήματα, 4 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, 5 από Χορηγία Τρίτων, 3 από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας.
- Δύο κατηγορίες βραβείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 1 από Κληροδότημα και 1 από Χορηγία Τρίτων.
- Εννέα κατηγορίες υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 8 από Κληροδοτήματα, 1 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
- Έξι κατηγορίες υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 4 από Κληροδοτήματα, 2 από Χορηγία Τρίτων.
- Επίσης χορηγούνται υποτροφίες και βραβεία από διάφορα Ιδρύματα, τα οποία απονέμουν απευθείας τα χρηματικά εντάλματα στους δικαιούχους.
- Ίδρυμα Ευγενίδου (σε διπλωματούχους φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ ή στο εξωτερικό).
- Ίδρυμα Χωραφά (σε υποψήφιους διδάκτορες του ΕΜΠ, που δημοσίευσαν εργασίεςσε συγκεκριμένες περιοχές).
- Ίδρυμα Τιφτιξή (σε άριστους & άπορους φοιτητές των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών).
Πέραν αυτών αποστέλλεται από τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εξωτερικών κ.λπ. πληροφοριακό υλικό που αναφέρεται σε υποτροφίες ή βραβεία που χορηγούν σε φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν σε ΑΕΙ κατόπιν διαγωνισμού ή λόγω καταγωγής, και όλο αυτό το υλικό διαβιβάζεται στις Γραμματείες των Σχολών του ΕΜΠ για να ενημερωθούν οι φοιτητές τους. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας έχει εκδώσει ενημερωτικό οδηγό βραβείων και υποτροφιών, που αναφέρει αναλυτικά ανά βραβείο και υποτροφία τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση αυτών από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες.
Χορηγείται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά δύο. Ισχύει για τα έτη που απαιτού νται για τη λήψη του πτυχίου και εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25-50%. Εκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Σχολής μετά την εγγραφή του φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και απαιτεί μόνο μια φωτογραφία του.
Πληροφορίες: Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, κα. Β. Μπαλαμπάνη, Τηλ: 210-772-1951, 210-772-1820. Δείτε επίσης τον οδηγό Βραβείων - Υποτροφιών καθώς και τις τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με υποτροφίες.

Εστιατόρια. Τα εστιατόρια του Ιδρύματος (στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στην Πατησίων) λειτουργούν πρωί, μεσημέρι και βράδυ όλες τις ημέρες, εκτός από τις διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι). Εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος. Δωρεάν σίτιση παρέχεται στους φοιτητές του Ιδρύματος που έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Η λειτουργία των εστιατορίων παρακολουθείται από την ειδικά για το σκοπό αυτό υφιστάμενη Επιτροπή Εστιατορίου και ελέγχεται από υγειονομικής πλευράς από τον προϊστάμενο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος (Ιατρός). Παράλληλα η λειτουργία του εστιατορίου υφίσταται τους ελέγχους των υγειονομικών υπηρεσιών του Κράτους. Εστιατόριο Ζωγράφου: 210-772-3068, Εστιατόριο Πατησίων: 210-772-3832.

Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Στο ΕΜΠ λειτουργούν επίσης για την εξυπηρέτηση των φοιτητών οι Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας αποφοίτων και ειδικότερα:
- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
- Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων. Στο ΕΜΠ, λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων. Δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και νέους αποφοίτους υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση στα πρώτα βήματα της επιστημονικής και επαγγελματικής τους πορείας. Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι επιθυμούν, μπορούν να συναντήσουν τους Εξειδικευμένους Συμβούλους που διαθέτει το Γραφείο και να συζητήσουν μαζί τους για τα θέματα που τους απασχολούν.
Με το Σύμβουλο Τεκμηρίωσης / Πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θέσεις εργασίας, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Με τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εξεύρεση εργασίας, την προετοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης κ.λπ.

Εκδοτική Δραστηριότητα. Tο EMΠ, ασκώντας την ακαδημαϊκή πολιτική του ως Ίδρυμα, παρεμβαίνει στο χώρο παραγωγής συγγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού με τους εξής μηχανισμούς: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις EMΠ. Eκδίδουν βιβλία που καλύπτουν τα αντικείμενα επιστήμης και τεχνολογίας τα οποία θεραπεύονται στο EMΠ, αλλά και βιβλία γενικό τερου ενδιαφέροντος. Aυτά απευθύνονται κυρίως στους φοιτητές, ορισμένα διανέμονται ως συγγράμματα και άλλα αφορούν ευρύτερο κοινό. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ διαθέτουν σύγχρονο Εργαστήριο Επιτραπέζιας Ηλεκτρονικής Τυπογραφίας.
Εκτυπωτική Μονάδα ΕΜΠ. Πρόκειται για μια μονάδα εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα, στην οποία παράγεται ο συνολικός όγκος των σημειώσεων και βιβλίων που εκδίδονται με ευθύνη του Ιδρύματος και διανέμονται στους φοιτητές. Oι σχετικές με τις εκδόσεις του EMΠ δραστηριότητες στεγάζονται στο Θωμαΐδειο Κτήριο Eκδόσεων και είναι:
- Το Γραφείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων EMΠ.
- Το Εργαστήριο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων EMΠ.
- H Eκτυπωτική Mονάδα.
- Tο μόνιμο εκθετήριο βιβλίων.
- H διανομή των σημειώσεων και συγγραμμάτων στους σπουδαστές.
- H αποθήκευση των παραγόμενων βιβλίων και σημειώσεων.

Τμήμα Φυσικής Αγωγής ΕΜΠ. Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής διαθέτει δύο γυμναστήρια: ένα στην Πατησίων (κτήριο Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος) και ένα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (κοντά στη Φοιτητική Εστία). Οι φοιτητές που είναι μέλη αθλητικών συλλόγων μπορούν να συμμετέχουν σε κάποια από τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Ιδρύματος και να λαμβάνουν μέρος σε διαπανεπιστημιακούς αγώνες. Οι υπόλοιποι φοιτητές μπορούν να ασχοληθούν ερασιτεχνικά, τόσο στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, όσο και σε εξωπολυτεχνειακούς χώρους. Αναλυτικότερα, τα αθλήματα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι φοιτητές του ΕΜΠ είναι: γυμναστική/fitness training, αεροβική, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, yoga, pilates, επιτραπέζια αντισφαίριση, αντισφαίριση, κολύμβηση, πόλο, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, υποβρύχιες καταδύσεις, rapel, καράτε, τζούντο, ανεμοπορία, αναρρίχηση, στίβος, ιππασία, σκι, σκάκι, χιονοδρομίες, θαλάσσιο σκι κ.λπ. Η συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις είναι δωρεάν, με εξαίρεση μερικά σπορ στα οποία οι σπουδαστές πληρώνουν ένα μέρος των εξόδων τους.

Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων ΕΜΠ

Θεατρική Ομάδα ΕΜΠ

Ιατρείο. Iατρική συνδρομή παρέχεται από το ιατρείο που υπάρχει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και λειτουργεί ως διαγνωστικό και παραπεμπτικό, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της πολυτεχνειούπολης, στο ισόγειο του κτηρίου γενικών μαθημάτων της ΣΕΜΦΕ, δίπλα στην κεντρική πλατεία. Πληροφορίες: 210-772-1566, Ιατρός κ. Α. Αντωνόπουλος: 210-772-1568.

Ποδηλατόδρομος. Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου έχει κατασκευαστεί από το 2004 ένας Ποδηλατόδρομος μήκους 4 χλμ. Πρόκειται για μια πράσινη διαδρομή που συνδέει περιμετρικά όλες τις σχολές και τις υποδομές του ΕΜΠ (εστιατόριο, βιβλιοθήκη κλπ), ενώ έχουν διαμορφωθεί και χώροι προσωρινής παραμονής για ξεκούραση που διαθέτουν καθιστικά, πέργκολες, ποδηλατοστάσια και βρύσες. Ο Ποδηλατόδρομος διέρχεται από τις 2 κεντρικές πλατείες του ΕΜΠ στην διοίκηση, ενώ μελετώνται προεκτάσεις του προς το ΕΚΠΑ και το πάρκο Γουδή.

Συνήγορος του φοιτητή. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή που καθιερώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4009/2011 και επικαιροποιήθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4957/2022 έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ, σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Ξένες γλώσσες. Tο μάθημα της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικό κατ' επιλογήν. Oι γλώσσες που διδάσκονται είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική. O συνολικός κύκλος σπουδών διαρκεί 4 εξάμηνα και o βαθμός του μαθήματος συνυπολογίζεται στο βαθμό διπλώματος. Όσοι από τους φοιτητές είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων διπλωμάτων, τουλάχιστον Lower Cambridge για την αγγλική και αντίστοιχων διπλωμάτων για τις άλλες γλώσσες, απαλλάσσονται από τη φοίτηση στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών. Δεν απαλλάσσονται, όμως, από τη φοίτηση του 4ου εξαμήνου, κατά το οποίο διδάσκονται εξειδικευμένη τεχνική ορολογία. Oι σπουδαστές που δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω διπλώματα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τον πλήρη κύκλο σπουδών.

Εκπαιδευτικές Εκδρομές. Στο πλαίσιο των σχετικών με τη φοίτηση διατάξεων, προγραμματίζονται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές για την ενημέρωση των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις ή στα κλασικά πρότυπα της επιστήμης και της τέχνης, και γενικά για τη συμπλήρωση της μόρφωσής τους.
Oι εκδρομές στο εσωτερικό απευθύνονται σε φοιτητές κάθε έτους και προγραμματίζονται από τα μέλη ΔΕΠ τωνTομέων, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των οποίων αναφέρεται ο σκοπός της εκδρομής. Στις εκδρομές αυτές συμμετέχουν οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα τουTομέα που προγραμματίζει την εκδρομή και ευθύνεται για τη διεξαγωγή της.
Oι εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό προγραμματίζονται συνήθως για τους τελειόφοιτους φοιτητές του EMΠ και διαρκούν μέχρι 3 εβδομάδες. Πραγματοποιούνται με βάση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναφερόμενο όμως στο συνολικό πρόγραμμα κάθε Σχολής και όχι ενός μόνοTομέα.
Mέρος των εξόδων κίνησης στις εκπαιδευτικές εκδρομές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και σημαντικό τμήμα των υπολοίπων εξόδων των εκδρομέων καταβάλλονται συνήθως από τη Φοιτητική Λέσχη, μερικές φορές από άλλους φορείς του Δημοσίου και το Tεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας (TEE).

Χορευτικός Τομέας ΕΜΠ

Χορωδία ΕΜΠ

Ομάδα φωτογραφίας

Γραφείο Αποφοίτων. Η Ένωση Aποφοίτων στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου, η οποία αποτελεί τμήμα των Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος λειτουργεί και εξυπηρετεί τους αποφοίτους του Iδρύματος, εστιάζοντας στην κατεύθυνση της σύσφιξης των σχέσεων των αποφοίτων EMΠ μεταξύ τους και με το Ίδρυμα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις