Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βιβλίο σε επιμέλεια του Αναπλ. Καθηγητή Χρήστου Τζιβανίδη: Συστήματα Ψύξης και Εφαρμογές
Βιβλίο του Ομ. Καθηγητή Σίμου Ε. Σιμόπουλου: Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών
Βιβλίο σε επιμέλεια του Επ. Καθηγητή Νικόλαου Πετρόπουλου: Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία
Διαδραστικό Εργαστήριο για τη Διαχείριση Κινδύνων Έργων, Ιανουάριος 2020
Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο ΕΜΠ από την TÜV HELLAS, Δεκέμβριος 2019
Απονομή Διπλωμάτων απόφοιτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Δεκέμβριος 2019
Επίσκεψη σπουδαστών στην κατασκευαστική εταιρεία ιατρικών συσκευών Micrel, Νοέμβριος 2019
Τελευταίες Ανακοινώσεις