Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ομάδα Prom Racing της Σχολής στη διοργάνωση “Formula Student Czech Republic”
Επίσκεψη του Τομέα ΒΔ&ΕΕ στη μονάδα Παραγωγής της BSH
Διεθνής Διάκριση της Σχολής σε Διαγωνισμό
Αναγόρευση του Καθ. Ε. Παπαδόπουλου σε Associate Fellow του American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), SciTech Forum, 01/17
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα MK&AE
Τελευταίες Ανακοινώσεις