Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εγγραφές

Kάθε πρωτοετής σπουδαστής πρέπει υποχρεωτικά να κάνει δύο εγγραφές:

    (α) Μία προεγγραφή στο υπουργείο Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eregister.it.minedu.gov.gr (βλ. σχετική ανακοίνωση Υπουργείου) και
    (β) μία εγγραφή με κατάθεση δικαιολογητικών (*) στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Σχολή. Ειδικά για το Ακαδημαϊκό Ετος 2023-2024 υπάρχουν ξεχωριστές ανακοινώσεις

Στη συνέχεια, από το 2ο εξάμηνο σπουδών και μέχρι το τέλος των σπουδών του, κάθε σπουδαστής εγγράφεται δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος (μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης). Η διαδικασία της εγγραφής επαναλαμβάνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου (χειμερινού και εαρινού) - μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων - στην οποία δηλώνονται και τα μαθήματα επιλογής για το συγκεκριμένο εξάμηνο. Η δήλωση προτίμησης μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις εξετάσεις (κανονικές ή επαναληπτικές) αλλά και για την απόκτηση των δωρεάν συγγραμμάτων.
Σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση για τις εγγραφές:
http://www.mech.ntua.gr/gr/studies/ugrads/enrollment

(*) δικαιολογητικά:
1. Ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση).
2. Αίτηση Εγγραφής μέσω e-register (υπογεγραμμένη).
3. Μία φωτογραφία (χαμηλής ανάλυσης).
4. Πιστοποιητικό γέννησης όπου θα αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων (για τους Άρρενες σπουδαστές) ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους έχουν δηλώσει Οικογενειακή Μερίδα στα στοιχεία Ταυτότητάς τους στο e-register).
5. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (δεν απαιτείται επικύρωση).
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το: AMKA - Έχω ΑΜΚΑ;).
7. Όσοι έχουν διαγραφεί από άλλο Τμήμα/ Σχολή και έχουν το πιστοποιητικό διαγραφής, θα πρέπει να το καταθέσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενημερωθείτε από τη Γραμματεία για τις απαιτούμενες ενέργειες.


Προσωπικός κωδικός σπουδαστή

Κάθε σπουδαστής έχει το δικό του κωδικό (021ΧΧΨΨΨ ή mcΧΧΨΨΨ, όπου ΧΧ το έτος εισαγωγής και ΨΨΨ η σειρά εισαγωγής στη Σχολή), ο οποίος δίδεται από τη Γραμματεία μετά την εγγραφή. Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να απομνημονευθεί καθώς θα είναι το κλειδί για την είσοδο στις περισσότερες ηλεκτρονικές (και όχι μόνο) υπηρεσίες του ΕΜΠ και αποτελεί το όνομα χρήστη (username) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απολαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του (φοιτητικό email, ηλεκτρονική εγγραφή σε μαθήματα πλέον του 1ου εξαμήνου σπουδών κλπ).

Γραμματεία

Ώρες λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, τις ώρες 11:30 - 13:30.

Έκδοση βεβαιώσεων - πιστοποιητικών

Κάθε πιστοποιητικό ή βεβαίωση εκδίδεται με δύο τρόπους:

    (α) Ηλεκτρονικά με αίτηση για την έκδοσή του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mech.ntua.gr/gr/studies/printed-students. Με αυτόν τον τρόπο το πιστοποιητικό αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά.
    (β) Με αίτηση μέσω email προς τη Γραμματεία της Σχολής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει στη συνέχεια να ζητηθεί ηλεκτρονική αποστολή ή να προσέλθει ο σπουδαστής για παραλαβή από τη Γραμματεία της Σχολής. 
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται συνήθως εντός δύο εργάσιμων ημερών.


Πώς αποκτώ email

Όλοι οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό δίκτυο του ΕΜΠ (@central) από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Για τους πρωτοετείς δημιουργείται αυτόματα κωδικός πρόσβασης ο οποίος αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (προσωπική διεύθυνση εκτός υπηρεσιών ΕΜΠ) που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία της Σχολής τους κατά την πρώτη εγγραφή τους. Η ενημέρωση για τον κανονισμό χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ και η πρόσβαση σε αυτές μέσω αίτησης βρίσκονται στο σύνδεσμο: https://www.ntua.gr/el/services/electronic-services .

Πρόγραμμα Σπουδών

Tο Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνεται σε εξάμηνα διάρκειας τουλάχιστον 13 εβδομάδων. Oι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν δέκα εξάμηνα, από τα οποία πέντε είναι χειμερινά και πέντε εαρινά. Tο 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Tο Πρόγραμμα Σπουδών όλων των εξαμήνων δημοσιεύεται κάθε χρόνο στον Οδηγό Σπουδών. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει τους τίτλους και το περιεχόμενο των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων καθώς και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους.

Σύμβουλος σπουδών

Κατά την πρώτη εγγραφή του κάθε σπουδαστή, ορίζεται ένας διδάσκων (μέλος ΔΕΠ) ως προσωπικός του σύμβουλος σπουδών, ο οποίος είναι ο ίδιος καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών του σπουδαστή και ο οποίος είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή τον χρειαστεί ο σπουδαστής κατόπιν συνεννόησης προκειμένου να τον συμβουλεύσει σε ζητήματα σπουδών.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Χρήσιμοι σύνδεσμοι

    1. Πληροφορίες μαθημάτων και επικοινωνία με τους διδάσκοντες, https://helios.ntua.gr/
    2. Δήλωση συγγραμάτων, http://www.eudoxus.gr
    3. O σύνδεσμος http://www.eudoxus.gr περιέχει πληροφορίες για:
- Φοιτητική κάρτα/ ακαδημαϊκή ταυτότητα (και στο: http://academicid.minedu.gov.gr/)
- Κάρτα σίτισης (έκδοση - ανανέωση)
- Φοιτητικές εστίες
- Στεγαστικό επίδομα
- Βραβεία και υποτροφίες
- Γραφείο διασύνδεσης - εξυπηρέτησης
- Εκπαιδευτικές εκδρομές
- Υγειονομική περίθαλψη
    4. O σύνδεσμος https://www.ntua.gr/el/services/facilities-for-members περιέχει πληροφορίες για:
- Βιβλιοθήκη (παρουσίαση Βιβλιοθήκης ΕΜΠ για πρωτοετείς)
- Εστιατόρια - κυλικεία
- Γυμναστήριο
- Ιατρείο
    5. O σύνδεσμος http://www.mech.ntua.gr/gr/links/blocs περιέχει πληροφορίες για:
- Σύλλογοι & Ομάδες
- Φοιτητικοί διαγωνισμοί
    6. Erasmus: Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράμματος Erasmus+, παρέχει τη δυνατότητα σε σπουδαστές να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός αυτής, με τα οποία το ΕΜΠ έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας, http://www.mech.ntua.gr/gr/studies/erasmus


Χρήσιμες πληροφορίες

1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ:
- Linkedin
- Twitter
- Facebook
- Youtube
- Instagram

2. Λογισμικό για σπουδαστές

3. Σημεία πρόσβασης wi-fi εντός πολυτεχνείου - σχετικός σύνδεσμος: http://www.noc.ntua.gr/el/faq/Wi-Fi

4. Πρόσβαση στην Πολυτεχνειούπολη: Καθημερινά 08:00 - 09:30 εκτελούνται δρομολόγια λεωφορείου (αρ. 242) μεταξύ του σταθμού Μετρό Κατεχάκη και της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Πληροφορίες και σχετικός χάρτης.
 
 
Οι νέοι σπουδαστές
θα πρέπει να συμβουλεύονται συχνά τις ανακοινώσεις της Γραμματείας
(στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Σχολής)
για συχνή ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τις Υποτροφίες κ.ο.κ.
Τελευταίες Ανακοινώσεις