Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών βρίσκεται στον Ανατολικό Τομέα της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Στο χάρτη φαίνονται με κόκκινο χρώμα τα κτήρια της Σχολής καθώς και οι τρεις Πύλες της Πολυτεχνειούπολης. Η Πύλη Κατεχάκη είναι μόνιμα ανοικτή για αυτοκίνητα.


Μετάβαση με λεωφορείο 
Οι κεντρικές ιστοσελίδες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δίνουν γενικές πληροφορίες για τον τρόπο μετάβασης με λεωφορείο στο ΕΜΠ στη διεύθυνση: 
https://www.ntua.gr/el/contact/general-information


Εκτύπωση
Τελευταίες Ανακοινώσεις