Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βραδιά του Ερευνητή 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βραδιά του Ερευνητή 2020 και 2021

 

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

 

Τομέας Θερμότητας

 

Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου

 

Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

 

Τομέας Ρευστών

 

Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών

 

 

Φοιτητικές Ομάδες

Σύλλογος Φοιτητών Αεροδιαστημικής ΕΜΠ (EUROAVIA Athens)

 

Ομάδα Σπουδαστών Formula, Prom Racing

 

Φοιτητικό Παράρτημα Ashrae

 

White Noise Team, Ομάδα Σπουδαστών ΕΜΠ

Τελευταίες Ανακοινώσεις