Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής
 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Φυσική έννοια και ιδιότητες των ρευστών σωμάτων (συνεκτικότητα, συμπιεστότητα, συνέχεια). 
  - Οι θεμελιώδεις φυσικοί νόμοι διατήρησης μάζας, ορμής, συστροφής και ενέργειας και η μαθηματική διατύπωση της κινηματικής και δυναμικής της ροής των ρευστών μιας ή περισσοτέρων φάσεων ως προς σύστημα αναφοράς. 
  - Θεωρία του οριακού στρώματος. 
  - Aδιαβατική ροή. 
  - Mη μόνιμες ροές. 
  - Pοή σε σωλήνες. 
  - Kύματα κρούσεως και υδραυλικό πλήγμα. 
  - Eνεργειακή εναλλαγή κατά τη ροή ρευστού. 
  - Yδροδυναμικές μηχανές. 
  - Θερμικές στροβιλομηχανές. 
  - Πτερυγικές θεωρίες. 
  - Αεροτομές. 
  - Υποηχητικές και υπερηχητικές ροές. 
  - Η αεροπορική πτέρυγα. 
  - Το αεροσκάφος. 
  - Η θεωρία πτήσεως. 
  - Συστήματα προώσεως. 
  - Περιβαλλοντική ρευστομηχανική. 
  - Βιορευστομηχανική. 
  - Μη νευτώνεια ρευστά. 

Εργαστήρια 
  - Εργαστήριο Αεροδυναμικής 
  - Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
  - Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών 
  - Εργαστήριο Τεχνολογικών Καινοτομιών Προστασίας Περιβάλλοντος 
  - Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητές 
Ι. Αναγνωστόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Ν. Αρετάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Σ. Βουτσινάς, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Κ. Γιαννάκογλου, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Κ. Μαθιουδάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Λουβαίν Βελγίου, Δίπλωμα Ινστιτούτου Von Karman (Βελγίου), Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Δ. Μπούρης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Β. Ριζιώτης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Επίκουροι Καθηγητές 
Χρ. Μανόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πάτρας. 
Μ. Μανωλέσος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ομότιμοι Καθηγητές 
Α. Ζερβός, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο P. et M. Curie (Παρίσι 6), Γαλλία.
Γ. Μπεργελές, Doctor of Philosophy, Imperial College, Master of Science, Imperial College, Diploma of Imperial College, Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
K. Παπαηλιού, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Σ. Τσαγγάρης, Doctor of Philosophy, Vetragsassistent, T.U. Wien, Austria, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.


Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές
 
Δ. Μαθιουλάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Virginia Polytechnic Institute and State University, ΗΠΑ, Master του ιδίου Πανεπιστημίου, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος.

Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
Κάραλης Γ., Προσπαθόπουλος Ι., Ράπτης Α., Ρωμέσης Χ., Τελάκης Σ. (μεταφορά στο PCLab Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών), Χασαπογιάννης Π. 

Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Σαλιάγκας Αντώνιος. 

Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) 
Μαργιόλη Ε., Μαυράκης Σ., Ταμπάκη Π., Τάσση Ι., Χουσέα Αικ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις