Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

-  Ενημέρωση των σπουδαστών για τις Αιτήσεις Πιστοποιητικών της Σχολής 

-  Αίτηση για Απαλλαγή Ξένης Γλώσσας 

-  Αίτηση για Απαλλαγή Εξέτασης Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (προθεσμίες) 

-  Αίτηση για Πιστοποιητικό Σχολής (για κατάθεση στη Γραμματεία)  

-  Αίτηση για Πιστοποιητικό Σχολής (για κατάθεση μέσω e-mail)  

-  Αίτηση για Διπλωματική Εργασία:

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας αίτησης για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Φόρμα αίτησης για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις