Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Αθανάσιος Τόλης, Καθηγητής
 

Ιστοσελίδα Τομέα: http://simor.mech.ntua.gr 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής. 
  - Επιχειρησιακή Ερευνα. 
  - Εργονομία. 
  - Προγραμματισμός & Ελεγχος Παραγωγής. 
  - Ποιοτικός Ελεγχος. 
  - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
  - Προγραμματισμός, Συντήρηση & Αντικατάσταση Εξοπλισμού. 
  - Συστήματα Προμήθειας & Διανομής. 
  - Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
  - Τεχνολογική Οικονομική & Οικονομική των Επιχειρήσεων. 
  - Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. 
  - Έμπειρα Συστήματα. 
  - Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή. 
  - Ολοκληρωμένη Παραγωγή με Χρήση Η/Υ (CIM).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητές 
Κ. Αραβώσης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πολυτεχνείο Aachen, Γερμανία.
Κ. Κηρυττόπουλος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Ν. Παναγιώτου, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Σ. Πόνης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Α. Τόλης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.


Αναπληρωτές Καθηγητές 
Δ. Ναθαναήλ, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Α. Ρεντιζέλας, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.


Ομότιμοι Καθηγητές 
Γ. Κοσμετάτος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Imperial College, Αγγλία, DIC Imperial College, Αγγλία, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Ι. Α. Παππάς, Δρ. Τεχνικών Επιστημών Eidgehossische Tech. Hochschule Zurich, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Η. Τατσιόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Lancaster, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.


Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές 
Ν. Μαρμαράς, Δρ. Μηχανικός του Conservatoire National des Arts et Metiers Γαλλίας, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.


Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Γκαγιαλής Σωτήρης, Δριβάλου Σωτηρία, Καψάλης Βασίλειος, Μπέλλος Ευάγγελος, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Τσόγκας Χαράλαμπος, Χατζηστέλιος Γεώργιος.


Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Γκίκας Κωνσταντίνος, Χαμπηλομάτης Ευάγγελος. 


Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) 
Τζίμα Βέρα. 

Τελευταίες Ανακοινώσεις