Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Σταύρος Πόνης, Αν. Καθηγητής
 

Ιστοσελίδα Τομέα: http://simor.mech.ntua.gr 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής. 
  - Επιχειρησιακή Ερευνα. 
  - Εργονομία. 
  - Προγραμματισμός & Ελεγχος Παραγωγής. 
  - Ποιοτικός Ελεγχος. 
  - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
  - Προγραμματισμός, Συντήρηση & Αντικατάσταση Εξοπλισμού. 
  - Συστήματα Προμήθειας & Διανομής. 
  - Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
  - Τεχνολογική Οικονομική & Οικονομική των Επιχειρήσεων. 
  - Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. 
  - Έμπειρα Συστήματα. 
  - Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Παραγωγή. 
  - Ολοκληρωμένη Παραγωγή με Χρήση Η/Υ (CIM).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητές 
Β. Λεώπουλος, Δρ. Πανεπιστημίου Παρισίων IX (Dauphine), Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Ν. Μαρμαράς, Δρ. Μηχανικός του Conservatoire National des Arts et Metiers Γαλλίας, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Η. Τατσιόπουλος, PhD (Lancaster), Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.


Αναπληρωτές Καθηγητές 
Κ. Αραβώσης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Πολυτεχνείο Aachen, Γερμανία.
Κ. Κηρυττόπουλος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Ν. Παναγιώτου, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Σ. Πόνης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Α. Τόλης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.


Επίκουροι Καθηγητές 
Δ. Ναθαναήλ, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 


Επιστημονικοί Συνεργάτες 
Σ. Πρωτοσύγγελος, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 


Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Γκαγιαλής Σωτήρης, Καψάλης Βασίλειος, Μπέλλος Ευάγγελος, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ρεντιζέλας Αθανάσιος, Τσόγκας Χαράλαμπος, Χατζηστέλιος Γεώργιος.


Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Γκίκας Κωνσταντίνος, Δριβάλου Σωτηρία, Χαμπηλομάτης Ευάγγελος. 


Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) 
Κουλάρα Βασιλική, Κυρίτση Αικατερίνα-Χαρίκλεια, Τζίμα Βέρα. 

Τελευταίες Ανακοινώσεις