Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Μαρία Φούντη, Καθηγήτρια
 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Τομέας Θερμότητας δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στην παραγωγή και διαχείριση θερμικής ενέργειας στη βιομηχανία, στις μεταφορές και στα κτήρια. Ο Τομέας θερμότητας υποστηρίζει τον κύκλο σπουδών Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα εξειδικεύεται στις ακόλουθες ενότητες: 
  - Θερμοδυναμική 
  - Μετάδοση Θερμότητας και Μάζας 
  - Ετερογενή Μείγματα και Συστήματα Καύσης 
  - Ψύξη 
  - Κλιματισμός 
  - Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 
  - Ατμοπαραγωγοί και Θερμικές Εγκαταστάσεις 
  - Θερμικοί Σταθμοί 
  - Ηλιακή Ενέργεια 
  - Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς 


Εργαστήρια 
  - Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων 
  - Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης 
  - Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής 
  - Εργαστήριο Ηλιακής Τεχνικής 
  - Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών 
  - Εργαστήριο Μεταφοράς Θερμότητας 
  - Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) 
  - Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων 
  - Εργαστήριο Ψύξης και Κλιματισμού 


Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τομέα Θερμότητας υποστηρίζεται από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μέλη ΔΕΠ 
Καθηγητές 
Κ. Αντωνόπουλος, Ph.D. MSc. DIC Imperial College, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Ε. Κακαράς, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Ε. Ρογδάκης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Α. Σαγιά, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Μ. Φούντη, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Ph.D., M.Sc., D.I.C. Imperial College of Science and Technology, B. Sc. Πυρηνική Μηχανολογία, Queen Mary College. 
Δ. Χουντάλας, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Ε. Γιακουμής, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Σ. Καρέλλας, Δρ. Μηχανικός Τ.U.M., Germany, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
E. Κορωνάκη, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Χ. Τζιβανίδης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Ομότιμοι Καθηγητές 
Ξ. Κακάτσιος, Δρ. Τεχνικών Επιστημών Πολυτεχνείου Βιέννης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Μονάχου. 
Δ. Κουρεμένος, Δρ. Τεχνικών Επιστημών Eidgehossische Tech. Hochschule Zurich, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Κ. Ρακόπουλος, Ph.D. Imperial College, M.Sc., DIC Imperial College, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
Αντωνάκος Γ., Βουρλιώτης Π., Γιαννόπουλος Δ., Δουκέλης Α., Ζαννής Γ., Κατσουρίνης Δ., Κολαϊτης Δ., Κομνηνός Ν., Νικήτας Σ., Σαγιά Ζ. 

Ε.Τ.Ε.Π. 
Γεραμπίνης Α., Γεώργου Δ., Δημητριάδης Ε., Κανακάκη Φ., Μαραγιάννης Γ., Πάλλης Π., Χατζηλάου Χ.

Διοικητικό Προσωπικό 
Αντωνιάδου Ε., Κανταρτζής Ε., Νασοπούλου Α., Φούντη Ε., Χατζηδάκης Κ. 

Τελευταίες Ανακοινώσεις