Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθύντρια: Ειρήνη Κορωνάκη, Καθηγήτρια
 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Τομέας Θερμότητας δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στην παραγωγή και διαχείριση θερμικής ενέργειας στη βιομηχανία, στις μεταφορές και στα κτήρια. Ο Τομέας θερμότητας υποστηρίζει τον κύκλο σπουδών Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα εξειδικεύεται στις ακόλουθες ενότητες: 
  - Θερμοδυναμική 
  - Μετάδοση Θερμότητας και Μάζας 
  - Ετερογενή Μείγματα και Συστήματα Καύσης 
  - Ψύξη 
  - Κλιματισμός 
  - Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 
  - Ατμοπαραγωγοί και Θερμικές Εγκαταστάσεις 
  - Θερμικοί Σταθμοί 
  - Ηλιακή Ενέργεια 
  - Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς 


Εργαστήρια 
  - Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων 
  - Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης 
  - Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής 
  - Εργαστήριο Ηλιακής Τεχνικής 
  - Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών 
  - Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) 
  - Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων 
  - Εργαστήριο Ψύξης, Κλιματισμού & Ηλιακής Ενέργειας 


Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τομέα Θερμότητας υποστηρίζεται από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Καθηγητές 
Ε. Γιακουμής, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Ε. Κακαράς, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Σ. Καρέλλας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.U.M., Germany, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
E. Κορωνάκη, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Χ. Τζιβανίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Δ. Χουντάλας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Επίκουροι Καθηγητές 
Κ. Μπραϊμάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ/ Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse Universität Bayreuth, Γερμανία, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Ομότιμοι Καθηγητές 
Κ. Αντωνόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Imperial College, Αγγλία. 
Ξ. Κακάτσιος, Δρ. Τεχνικών Επιστημών Πολυτεχνείου Βιέννης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Μονάχου. 
Δ. Κουρεμένος, Δρ. Τεχνικών Επιστημών Eidgehossische Tech. Hochschule Zurich, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Κ. Ρακόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Imperial College, M.Sc., DIC Imperial College, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Ε. Ρογδάκης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές 
Μ. Φούντη, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Ph.D., M.Sc., D.I.C. Imperial College of Science and Technology, B. Sc. Πυρηνική Μηχανολογία, Queen Mary College.
Α. Στέγγου - Σαγιά, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
Αντωνάκος Γ., Βουρλιώτης Π., Γιαννόπουλος Δ., Δουκέλης Α., Ζαννής Γ., Κατσουρίνης Δ., Κολαΐτης Δ., Κομνηνός Ν., Νικήτας Σ., Πάλλης Π., Σαγιά Ζ, Χατζηλάου Χρ.-Στ. 

Τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 
Γεραμπίνης Α., Γεώργου Δ., Δημητριάδης Ε., Κανακάκη Φ., Μαραγιάννης Γ.

Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) 
Αντωνιάδου Ε., Κανταρτζής Ε., Νασοπούλου Α., Φούντη Ε., Χατζηδάκης Κ. 

Τελευταίες Ανακοινώσεις