Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επίσκεψη σπουδαστών 8ου εξαμήνου στη μονάδα τριπαραγωγής ηλεκτρικης ενέργειας θερμότητας και ψύξης εμπορικού κέντρου, Μάιος 2017
Επίσκεψη του Τομέα ΒΔ&ΕΕ στο υπερσύγχρονο κέντρο διανομής του Ομίλου Φουρλή, Μάιος 2017
Εγκαίνια της Μονάδας Διακρίβωσης Μετρητών Φυσικού Αερίου στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών της Σχολής ΜΜ ΕΜΠ
Επίσκεψη των τριτοετών σπουδαστών στον ΑΗΣ Λαυρίου, Ιανουάριος 2017
Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου του Τομέα Τεχνολογίας των Κατεργασιών
Η ομάδα Prom Racing της Σχολής στη διοργάνωση “Formula Student Czech Republic”
Επίσκεψη του Τομέα ΒΔ&ΕΕ στη μονάδα Παραγωγής της BSH
Διεθνής Διάκριση της Σχολής σε Διαγωνισμό
Αναγόρευση του Καθ. Ε. Παπαδόπουλου σε Associate Fellow του American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), SciTech Forum, 01/17
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα MK&AE
Τελευταίες Ανακοινώσεις