Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι ένας σχετικά νέος θεσμός στο Ίδρυμα. Πρόκειται για Διατμηματικά ή Διαπανεπιστημιακά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Ο τίτλος ΜΔΕ αποκτάται μετά την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων που προσφέρονται από διάφορες Σχολές του ΕΜΠ, ή/ και άλλων ΑΕΙ, τα οποία χωρίζονται σε εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο εξάμηνα και μεγαλύτερη από έξι. 

Ο απόφοιτος ενός ΜΔΕ μπορεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ΠΜΣ, μετά από επιλογή. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του Υποψήφιου Διδάκτορα είναι η προηγούμενη επίδοσή του κατά την απόκτηση του ΜΔΕ. 

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ συμμετέχει στα εξής Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

    - Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου 
    - Βιοϊατρική Τεχνολογία 
    - Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 
    - Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 
    - Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες 
    - Εφαρμοσμένη Μηχανική 
    - Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις 
    - Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη 
    - Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας 
    - Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
    - Συστήματα Αυτοματισμού 
    - Υπολογιστική Μηχανική 
    - Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές


 Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ιστοσελίδα: http://www.arch.ntua.gr/postgrad/architecture/architecture.htm

Σχολές ΕΜΠ:
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών


 Βιοϊατρική Τεχνολογία

Συντονίζον Τμήμα: Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Ιστοσελίδα: http://www.bme.upatras.gr/gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήματα άλλων ΑΕΙ:
Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών


 Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Συντονίζον Τμήμα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
Ιστοσελίδα: https://athensmba.aueb.gr/el/

Σχολές ΕΜΠ:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών

Τμήματα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ):
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Κ. Χαριτίδης
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-3196
Ιστοσελίδα: http://mse.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Γ. Κοκολάκης
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-4189
Ιστοσελίδα: http://www.apms.math.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών


 Εφαρμοσμένη Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: E. E. Θεοτόκογλου
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-4187
Ιστοσελίδα: http://www.mechan.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών


 Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Ι. Ράπτης
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-4191
Ιστοσελίδα: http://www.physics.ntua.gr/micronano/

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών


 Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

Συντονίζουσα Σχολή: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Σ. Μαυράκος
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-1926, (+30) 210-772-4147
Ιστοσελίδα: http://www.naval.ntua.gr/post/site/arxiki.htm

Σχολές ΕΜΠ:
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές άλλων ΑΕΙ:
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (EΛKEΘE)
Τμήμα Φυσικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπ. Αθηνών


 Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας

Συντονίζουσες Σχολές:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Ε. Διαλυνάς
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-3655
Ιστοσελίδα: http://www.epm.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Διευθυντής: Α. Σιόλας
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-2697
Ιστοσελίδα: http://environ.survey.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Συστήματα Αυτοματισμού

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Ε. Παπαδόπουλος
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-2330
Ιστοσελίδα: http://dpms-as.mech.ntua.gr

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Υπολογιστική Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών
Διευθυντής: Α. Μπουντουβής
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-1128
Ιστοσελίδα: http://compmech.chemeng.ntua.gr/

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών


 Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Γ. Κουτσούμπας
Τηλ. Γραμματείας: (+30) 210-772-4189
Ιστοσελίδα: http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms_phys_tech-apl.htm

Σχολές ΕΜΠ:
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών

Συμμετέχον Ερευνητικό Κέντρο:
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος

Τελευταίες Ανακοινώσεις