Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 
Γενική Περιγραφή
Από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 έχει εισαχθεί ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σχετικής προς θέματα της επιστήμης και του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού που ενδιαφέρουν τους φοιτητές. Με την πρακτική άσκηση οι φοιτητές αποκτούν καλλίτερη προοπτική των θεμάτων της σπουδής τους, διότι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν διδαχθεί στα μαθήματα που παρακολούθησαν σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Χρόνος. Η Πρακτική Άσκηση γίνεται μετά την περάτωση του έκτου εξαμήνου και υπό την προϋπόθεση πως ο σπουδαστής δεν οφείλει περισσότερα από 9 (εννέα) μαθήματα των έξι πρώτων εξαμήνων. Ο χρόνος της Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται χωριστά για κάθε επί μέρους έργο Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή των διακοπών.

Διάρκεια. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί από επτά έως οκτώ εβδομάδες. Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά εβδομάδων.

Χώρος/ φορέας απασχολήσεως. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους όπου εκτελείται τρέχον επαγγελματικό έργο Μηχανολόγου Μηχανικού. Παραδείγματα: Εργοστάσια, γραφεία μελετών, εργοτάξια σημαντικών έργων, εργαστήρια βιομηχανικής έρευνας, κ.λπ. Η επιχείρηση ή ο οργανισμός, στον οποίο ο σπουδαστής κάνει Πρακτική Άσκηση χαρακτηρίζεται ως "φορέας απασχόλησης" του σπουδαστή.

Βαρύτητα. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί κατ' επιλογή υποχρεωτικό στοιχείο της σπουδής. Ο σπουδαστής που πραγματοποιεί επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση, έχει δικαίωμα να απαλλαγεί από το πολύ ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του Προγράμματος Σπουδών του 7ου, 8ου ή 9ου εξαμήνου. Προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι ο φοιτητής να μην έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα που ζητά απαλλαγή.

Εποπτεία. Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ. Καθήκοντα του εποπτεύοντος είναι:

- Προσδιορισμός (γραπτός) του αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης.

- Επαφή με τον σπουδαστή και τον φορέα απασχόλησης κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

- Αξιολόγηση της επίδοσης του σπουδαστή.

Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης ενός σπουδαστή γίνεται από το μέλος ΔΕΠ που την εποπτεύει σε συνεργασία με το στέλεχος του φορέα απασχόλησης του σπουδαστή. Εκφράζεται ως "επιτυχία" ή "απόρριψη". Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης. Εφόσον ο σπουδαστής επιλέξει να απαλλαγεί από ένα κατ' επιλογή μάθημα, ο αριθμός των μαθημάτων στον παρονομαστή του τύπου υπολογισμού της βαθμολογίας του διπλώματος είναι αντίστοιχα μικρότερος από εκείνον του σπουδαστή που δεν επέλεξε να κάνει Πρακτική Άσκηση.

Διοργάνωση. Η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών της Σχολής συντονίζεται από τον Επίκουρο Καθηγητή Κ. Κηρυττόπουλο. Οι Τομείς ορίζουν από ένα μέλος ΔΕΠ για τον συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης που γίνεται στην περιοχή τους. Η Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης φροντίζει για την κατάλληλη και αποτελεσματική γραμματειακή υποστήριξή της.

Οπτικοακουστικό υλικό

Καλωσόρισμα και ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας


Διαδικασία συμμετοχής - Χρήσιμα έγγραφα
Οδηγίες για συμμετοχή σε πρακτική άσκηση
Αίτηση συμμετοχής στην πρακτική άσκηση
Προτεινόμενη δομή απολογιστικής έκθεσης

Δραστηριότητες Πρακτικής Άσκησης
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2016
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2015
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2014 

Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης στην κα Κατερίνα Κυρίτση Δευτέρα, ΤετάρτηΠαρασκευή 11:30 – 13:30. Το γραφείο βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής.

Τηλέφωνο: 210 772 3601, Φαξ: 210 772 3541, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταίες Ανακοινώσεις