Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οπτικοακουστικό υλικό

Καλωσόρισμα και ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας


Εμπειρίες φοιτητών από τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση


Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΑΕΙ
Άτλας - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης

Διαδικασία συμμετοχής - Χρήσιμα έγγραφα
Οδηγίες για συμμετοχή σε Πρακτική Άσκηση
Επιστολή Συνεργασίας προς Φορέα
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Προτεινόμενη δομή απολογιστικής έκθεσης

Δραστηριότητες Πρακτικής Άσκησης
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2020
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2019
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2018
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2017
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2016
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2015
Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης 2014 

Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης στην κα Κατερίνα Κυρίτση Τρίτη, Πέμπτη 10:00 – 13:00.
Τηλέφωνο: 210 772 3601, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
Γενική Περιγραφή
Από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 έχει εισαχθεί ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σχετικής με τα θέματα της επιστήμης και του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού που ενδιαφέρουν τους σπουδαστές. Με την πρακτική άσκηση οι σπουδαστές αποκτούν καλύτερη προοπτική των θεμάτων της σπουδής τους, διότι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν διδαχθεί στα μαθήματα που παρακολούθησαν σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Τυπικό Πλαίσιο. Η θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης έγινε σύμφωνα με τον Ν.2327/95 (ΦΕΚ 156, Τεύχος Πρώτο) άρθρο 11, Παρ.1: όπου αναφέρεται ότι "...Οι σπουδαστές των Α.Ε.Ι. πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών της οικείας Σχολής.". Περαιτέρω το τυπικό πλαίσιο (θεσμοθέτηση) κωδικοποιήθηκε σε σχετική απόφαση της Γ.Σ. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (17/7/2017). Πλέον, η ΠΑ συνιστά κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα σε όλους τους κύκλους σπουδών της Σχολής ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών στο 8ο εξάμηνο με κωδικό μαθήματος: 2301. Η ΠΑ αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του σπουδαστή.

Προαπαιτούμενα. Προϋπόθεση για την ανάληψη ΠΑ είναι ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών του/της και τα τυχόν χρωστούμενα μαθήματα, μέχρι και το 6ο εξάμηνο, να μην υπερβαίνουν τα (9) εννέα.

Χρόνος. Η ΠΑ μπορεί να εκτελεστεί μία φορά στη διάρκεια σπουδών των σπουδαστών, κατόπιν της εγγραφής των στο σχετικό μάθημα και από την 1-Μαι έως 31-Οκτ κάθε ημερολογιακού έτους - συμπεριλαμβανομένων και των μηνών του καλοκαιριού και δεν μπορεί να γίνει σε σπαστά χρονικά διαστήματα. H ΠΑ έχει διάρκεια δύο ημερολογιακών μηνών.

Χώρος/ φορέας απασχολήσεως. Η ΠΑ πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς όπου εκτελείται τρέχον επαγγελματικό έργο Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού. Παραδείγματα: εργοστάσια, γραφεία μελετών, εργοτάξια σημαντικών έργων, εργαστήρια βιομηχανικής έρευνας, κ.λπ. Η επιχείρηση ή ο οργανισμός, στον οποίο ο σπουδαστής κάνει ΠΑ χαρακτηρίζεται ως "φορέας υποδοχής" του σπουδαστή.
Ο σπουδαστής στο χώρο της εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του φορέα, τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας της εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα.

Βαρύτητα. Η ΠΑ αντιστοιχεί σε 4 ECTS στο European Diploma Supplement και προσμετράται στον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για την κτήση του Διπλώματος. Σπουδαστές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την ΠΑ έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής εξέτασης σε ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα που θα επιλέξουν από το 7ο, 8ο ή 9ο εξάμηνο σπουδών, το οποίο πρέπει να δηλώσουν τη στιγμή της εγγραφής τους. Επισημαίνεται ότι στο μάθημα επιλογής από το οποίο ζητείται απαλλαγή, ο σπουδαστής θα πρέπει να μην έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό.

Εποπτεία/ Αξιολόγηση. Η ΠΑ διεξάγεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ. Το αντικείμενο και πρόγραμμα της ΠΑ κάθε φοιτητή της Σχολής, ορίζεται από τον Επόπτη Καθηγητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του Φορέα Υποδοχής. Το εποπτεύον μέλος ΔΕΠ επικοινωνεί κατά τη διάρκεια της ΠΑ με το σπουδαστή και τον επιβλέποντα στο φορέα απασχόλησης.
Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ στο φορέα υποδοχής, παραδοτέο από τους σπουδαστές ώστε να θεωρείται ολοκληρωμένη η ΠΑ είναι η «αναφορά ΠΑ», όπου συνοψίζονται οι εργασίες τις οποίες οι σπουδαστές εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Φορέα Υποδοχής. Η αναφορά παραδίδεται ηλεκτρονικά στον Επόπτη Καθηγητή μία εβδομάδα μετά τη λήξη της ΠΑ.
Η αξιολόγηση της ΠΑ του σπουδαστή γίνεται από το μέλος ΔΕΠ που εποπτεύει (και το οποίο δύναται να λάβει υπόψη του τη γνώμη του επιβλέποντα στο φορέα υποδοχής). Εκφράζεται ως "επιτυχία" ή "απόρριψη".
Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της ΠΑ. Εφόσον ο σπουδαστής επιλέξει να απαλλαγεί από ένα κατ' επιλογή μάθημα, ο αριθμός των μαθημάτων στον παρονομαστή του τύπου υπολογισμού της βαθμολογίας του διπλώματος είναι αντίστοιχα μικρότερος από εκείνον του σπουδαστή που δεν επέλεξε να κάνει ΠΑ.

Διοργάνωση. Για το μάθημα της ΠΑ, ορίζεται ως Διδάσκων ο Καθηγητής Νικόλαος Α. Παναγιώτου. Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΑ Σχολής ΜΜ συνεπικουρούμενος στο έργο του, από τους Επόπτες Καθηγητές που είναι τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και ορίζονται για κάθε σπουδαστή πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της ΠΑ παρέχει η κα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Διοικητικός Υπάλληλος (ΙΔΑΧ) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής.
Η Σχολή κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει το αίτημα όλων των σπουδαστών που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση. Ωστόσο, όλοι οι υποψήφιοι σπουδαστές που πληρούν τα προαναφερθέντα προαπαιτούμενα και επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΠΑ κατατάσσονται εφαρμόζοντας ειδική διαδικασία και αλγόριθμο. Η κατάταξη χρησιμοποιείται στην περίπτωση περιορισμένων θέσεων για ΠΑ ή όπου η ζήτηση θέσεων σε κάποιο φορέα υποδοχής υπερβαίνει τον αριθμό της προσφοράς θέσεων από τον φορέα.

Ανακοινώσεις ΠΑ 2024
 
 
Τελευταίες Ανακοινώσεις