Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Χειμερινό εξάμηνο
Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών: 04/10/2021
Λήξη προθεσμίας εγγραφών: 15/10/2021
Λήξη μαθημάτων: 14/01/2022
Κατάθεση βαθμολογίας: 18/02/2022

Διακοπή μαθημάτων λόγω εορτών: 
28/10/2021, 17/11/2021, 23/12/2021 - 06/01/2022, 30/01/2022.
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 
17-01-2022 έως και 11-02-2022

Εαρινό εξάμηνο
Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών: 14/02/2022
Λήξη προθεσμίας εγγραφών: 25/02/2022
Λήξη μαθημάτων: 27/05/2022
Κατάθεση βαθμολογίας: 01/07/2022

Διακοπή μαθημάτων λόγω εορτών:
07/03/2022 (Καθ. Δευτέρα), 25/03/2022, Μ. Δευτέρα (18/04/2022) - Κυριακή του Θωμά (01/05/2022), 01/05/2022, 13/06/2022 (Αγ. Πνεύματος).
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 
30-05-2022 έως και 24-06-2022.
 
Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: 29-08-2022 έως 23-09-2022

Σημείωση:
Ειδικά για τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, η έναρξη των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022 ξεκίνησε μία εβδομάδα αργότερα και συνεπώς όλες οι ημερομηνίες του προγράμματος του ακαδημαϊκού ημερολογίου (πλην των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου) έχουν μετακινηθεί κατά μία εβδομάδα αργότερα.


Αναλυτικό Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022
Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022
Ακαδημαϊκά Ημερολόγια παλαιότερων ετών
 

Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016  
Διαβίβαση Αποφάσεων Συγκλήτου για το Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012  

Τελευταίες Ανακοινώσεις