Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Χειμερινό εξάμηνο
Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών: 04/10/2021
Λήξη προθεσμίας εγγραφών: 15/10/2021
Λήξη μαθημάτων: 14/01/2022
Κατάθεση βαθμολογίας: 18/02/2022

Διακοπή μαθημάτων λόγω εορτών: 
28/10/2021, 17/11/2021, 23/12/2021 - 06/01/2022, 30/01/2022.
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 
17-01-2022 έως και 11-02-2022

Εαρινό εξάμηνο
Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών: 14/02/2022
Λήξη προθεσμίας εγγραφών: 25/02/2022
Λήξη μαθημάτων: 27/05/2022
Κατάθεση βαθμολογίας: 01/07/2022

Διακοπή μαθημάτων λόγω εορτών:
07/03/2022 (Καθ. Δευτέρα), 25/03/2022, Μ. Δευτέρα (18/04/2022) - Κυριακή του Θωμά (01/05/2022), 01/05/2022, 13/06/2022 (Αγ. Πνεύματος).
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 
30-05-2022 έως και 24-06-2022.
 
Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: 29-08-2022 έως 23-09-2022

Αναλυτικό Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022
Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022
Ακαδημαϊκά Ημερολόγια παλαιότερων ετών
 

Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016  
Διαβίβαση Αποφάσεων Συγκλήτου για το Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012  

Τελευταίες Ανακοινώσεις