Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Χειμερινό εξάμηνο
Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών: 12/10/2020
Λήξη προθεσμίας εγγραφών: 16/10/2020
Λήξη μαθημάτων: 22/01/2021
Κατάθεση βαθμολογίας: 19/02/2021

Διακοπή μαθημάτων λόγω εορτών: 
28/10/2020, 17/11/2020, 23/12/2019 - 06/01/2021, 30/01/2021.
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 
18-01-2021 έως και 12-02-2021

Εαρινό εξάμηνο
Έναρξη μαθημάτων: 01/03/2021
Λήξη προθεσμίας εγγραφών: 26/02/2021
Λήξη μαθημάτων: 11/06/2021
Κατάθεση βαθμολογίας: 02/07/2021

Διακοπή μαθημάτων λόγω εορτών:
15/03/2021 (Καθ. Δευτέρα), 25/03/2021, Μ. Δευτέρα (26/04/2021) - Κυριακή του Θωμά (09/05/2021), 01/05/2021, 21/06/2021 (Αγ. Πνεύματος).
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 
14-06-2021 έως και 09-07-2021.
 
Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: 30-08-2021 έως 24-09-2021

Αναλυτικό Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
Σημ. Η έναρξη μαθημάτων και εγγραφών του χειμερινού εξαμήνου είναι στις 12/10/2020 και όχι στις 05/10/2020 όπως αναγράφεται στο Αναλυτικό Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.

Τροποποίηση Ημερολογίου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (Ημερομηνία: 04-01-2021)

Αναλυτικό Ημερολόγιο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021Ακαδημαϊκά Ημερολόγια παλαιότερων ετών
 

Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016  
Διαβίβαση Αποφάσεων Συγκλήτου για το Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013  
Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012  

Τελευταίες Ανακοινώσεις