Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Βραβείο Καινοτομικής Φοιτητικής Εργασίας (ΒΚΦΕ) καθιερώθηκε από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η απονομή του ΒΚΦΕ συνιστά την αναγνώριση μιας καινοτόμου φοιτητικής εργασίας που έχει προκύψει από την αξιοποίηση πρωτότυπων ιδεών, δεξιοτήτων, και ενδιαφερόντων συνδυασμένων με την επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση που η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών παρέχει στους/ις φοιτητές/τριές της. Το αντικείμενο μιας καινοτόμου εργασίας που θα υποβάλλεται για κρίση βράβευσης θα είναι της ελεύθερης επιλογής του/ης φοιτητή/ριας, θα πρέπει όμως, παράλληλα, να αποσκοπεί στη λύση κάποιου προβλήματος της πράξης που, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζεται με το πεδίο δραστηριότητας του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τους Κανονισμούς του Βραβείου Καινοτομικής Φοιτητικής Εργασίας

Βραβευθείσες εργασίες του Βραβείου Καινοτομικής Φοιτητικής Εργασίας για το έτος 2018


Βραβεία Καινοτομικής Φοιτητικής Εργασίας παλαιότερων ετών 

Βραβευθείσες εργασίες έτους 2017

Βραβευθείσες εργασίες έτους 2012

Βραβευθείσες εργασίες έτους 2011

Τελευταίες Ανακοινώσεις