Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Βραβείο Καινοτομικής Φοιτητικής Εργασίας (ΒΚΦΕ) καθιερώθηκε από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η απονομή του ΒΚΦΕ συνιστά την αναγνώριση μιας καινοτόμου φοιτητικής εργασίας που έχει προκύψει από την αξιοποίηση πρωτότυπων ιδεών, δεξιοτήτων, και ενδιαφερόντων συνδυασμένων με την επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση που η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών παρέχει στους/ις φοιτητές/τριές της. Το αντικείμενο μιας καινοτόμου εργασίας που θα υποβάλλεται για κρίση βράβευσης θα είναι της ελεύθερης επιλογής του/ης φοιτητή/ριας, θα πρέπει όμως, παράλληλα, να αποσκοπεί στη λύση κάποιου προβλήματος της πράξης που, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζεται με το πεδίο δραστηριότητας του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Τελευταίες Ανακοινώσεις