Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Βραβείο Καινοτομικής Φοιτητικής Εργασίας (ΒΚΦΕ) καθιερώθηκε από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η απονομή του ΒΚΦΕ συνιστά την αναγνώριση μιας καινοτόμου φοιτητικής εργασίας που έχει προκύψει από την αξιοποίηση πρωτότυπων ιδεών, δεξιοτήτων, και ενδιαφερόντων συνδυασμένων με την επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση που η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών παρέχει στους/ις φοιτητές/τριές της. Το αντικείμενο μιας καινοτόμου εργασίας που θα υποβάλλεται για κρίση βράβευσης θα είναι της ελεύθερης επιλογής του/ης φοιτητή/ριας, θα πρέπει όμως, παράλληλα, να αποσκοπεί στη λύση κάποιου προβλήματος της πράξης που, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζεται με το πεδίο δραστηριότητας του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τους Κανονισμούς του Βραβείου Καινοτομικής Φοιτητικής Εργασίας.

Βραβευθείσες Φοιτητικές Εργασίες 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

1o Βραβείο
2o Βραβείο (Α)
2o Βραβείο (Β)

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

1o Βραβείο
2o Βραβείο

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

1o Βραβείο
2o Βραβείο

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

1o Βραβείο
2o Βραβείο
Έπαινος (Α)
Έπαινος (Β)

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

1o Βραβείο (A)
1o Βραβείο (B)
2o Βραβείο

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

1o Βραβείο
2o Βραβείο

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012

1o Βραβείο
2o Βραβείο
Έπαινος

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

1o Βραβείο
2o Βραβείο (A)
2o Βραβείο (B)
Έπαινος (Α)
Έπαινος (Β)

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

2o Βραβείο (Α)
2o Βραβείο (Β)
Έπαινος
Τελευταίες Ανακοινώσεις