Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Νικόλαος Π. Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 

Ιστοσελίδα Τομέα: http://nuclear.ntua.gr/ 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Θεωρία των πυρηνικών αντιδραστήρων σχάσεως. 
  - Συγκρότηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών 
    παραγωγής. 
  - Θερμοδυναμική και θερμοϋδραυλική ανάλυση των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. 
  - Πυρηνική σύντηξη. 
  - Τεχνολογία υλικών για πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
  - Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης, μέθοδοι μετρήσεώς τους, θωράκιση έναντι των ακτινοβολιών, ακτινοπροστασία και διασπορά στο περιβάλλον ραδιενεργών ρύπων. 
  - Στατιστική των μετρήσεων, συσχέτιση, σχεδιασμός πειραμάτων, προσομοίωση, 
    απευθείας σύνδεση Η/Υ προς μετρητικές διατάξεις. 
  - Μέθοδοι προσδιορισμού ραδιενεργών ιχνοστοιχείων και μέθοδοι ανιχνεύσεως 
    πυρηνικών ακτινοβολιών από ανιχνευτικές διατάξεις σε σειρά με συστήματα 
    ηλεκτρονικών. 
  - Τεχνολογικές εφαρμογές πυρηνικών ακτινοβολιών. 

Εργαστήρια 
  - Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας 
  - Εργαστήριο Mετρήσεων Tεχνικών Mεγεθών 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Μ. Αναγνωστάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Επίκουροι Καθηγητές 
N. Πετρόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Λέκτορες 
Π. Ρούνη, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Νικόγλου Ανδρέας.

Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.)
 
Γρίβα Ναταλία. 

Υποψήφιοι Διδάκτορες 
Λυμπερέα Νίκη, Δαλάκα Αικατερίνη, Μήτσιος Ιάσων, Πουλοπούλου Ηλέκτρα. 

Τελευταίες Ανακοινώσεις