Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Μάριος Αναγνωστάκης, Καθηγητής
 

Ιστοσελίδα Τομέα: http://nuclear.ntua.gr/ 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  - Θεωρία των πυρηνικών αντιδραστήρων σχάσεως. 
  - Συγκρότηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των πυρηνοηλεκτρικών σταθμών 
    παραγωγής. 
  - Θερμοδυναμική και θερμοϋδραυλική ανάλυση των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. 
  - Πυρηνική σύντηξη. 
  - Τεχνολογία υλικών για πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
  - Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών και ύλης, μέθοδοι μετρήσεώς τους, θωράκιση έναντι των 
    ακτινοβολιών, ακτινοπροστασία και διασπορά στο περιβάλλον ραδιενεργών ρύπων. 
  - Στατιστική των μετρήσεων, συσχέτιση, σχεδιασμός πειραμάτων, προσομοίωση, 
    απευθείας σύνδεση Η/Υ προς μετρητικές διατάξεις. 
  - Μέθοδοι προσδιορισμού ραδιενεργών ιχνοστοιχείων και μέθοδοι ανιχνεύσεως 
    πυρηνικών ακτινοβολιών από ανιχνευτικές διατάξεις σε σειρά με συστήματα 
    ηλεκτρονικών. 
  - Τεχνολογικές εφαρμογές πυρηνικών ακτινοβολιών. 

Εργαστήρια 
  - Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας 
  - Εργαστήριο Mετρήσεων Tεχνικών Mεγεθών 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητές 
Μ. Αναγνωστάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Επίκουροι Καθηγητές 
Δ. Μητράκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
N. Πετρόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Λέκτορες 
Π. Ρούνη, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Ομότιμοι Καθηγητές 
Δ. Λεωνίδου, Δρ. Πυρηνικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Πτυχιούχος Φυσικός Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Σ. Σιμόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Διπλ. Imperial College (DIC), Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.) 
Γρίβα Ναταλία.

Τελευταίες Ανακοινώσεις