Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κατατακτήριες Εξετάσεις και Μετεγγραφές 
  - Κατατακτήριες Εξετάσεις 
  - Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών

 

 Ανακοινώσεις τελευταίων 30 ημερών 

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 20/06/2024 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής - Ορθή επανάληψη
Ημερομηνία: 20/06/2024 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 19/06/2024 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής

Ανακοίνωση για την επί διπλώματι εξέταση του μαθήματος "Ηλιακή Ενέργεια"
Ημερομηνία: 14/06/2024 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων

Υποτροφία «Χρ. Γκανιώτη - Παπαγεώργη» έτους 2023
Ημερομηνία: 13/06/2024 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Βραβεία "Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν" έτους 2023
Ημερομηνία: 13/06/2024 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις

Βραβείο "ΚΑΡΥ" ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Ημερομηνία: 13/06/2024 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις

Υποτροφία στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Ημερομηνία: 13/06/2024 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

AIESEC 2024 - Ενημερωτικό Δελτίο
Ημερομηνία: 12/06/2024 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις

Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες
Ημερομηνία: 11/06/2024 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σεμινάριο με θέμα την Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
Ημερομηνία: 10/06/2024 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την επί διπλώματι εξέταση του μαθήματος "Ρομποτική"
Ημερομηνία: 07/06/2024 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων

Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΠΑ «Geographic Information Systems» ακαδημαϊκού έτους 2024-2025
Ημερομηνία: 06/06/2024 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ"
Ημερομηνία: 06/06/2024 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων

Ενημέρωση Erasmus+
Ημερομηνία: 05/06/2024 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις

Χορήγηση υποτροφίας "Γεωργίου Στρίγκου" ακαδημαϊκού έτους 2024-2025
Ημερομηνία: 03/06/2024 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Παρουσιάσεις - Κύκλοι Σπουδών 2024
Ημερομηνία: 31/05/2024 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 31/05/2024 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
Ημερομηνία: 30/05/2024 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 28/05/2024 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ ΑΠΘ «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών»
Ημερομηνία: 28/05/2024 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Προκήρυξη 30 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Ημερομηνία: 24/05/2024 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Χορήγηση βραβείου "Γεωργίου και Λαμπρινής Μπενάρδου" έτους 2023
Ημερομηνία: 24/05/2024 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις

Χορήγηση υποτροφίας "Νικολάου Ι. Κρητικού"
Ημερομηνία: 24/05/2024 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Χορήγηση υποτροφίας "Χρήστου Αργυρόπουλου" ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
Ημερομηνία: 24/05/2024 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Τελευταίες Ανακοινώσεις