Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κατατακτήριες Εξετάσεις και Μετεγγραφές 
  - Κατατακτήριες Εξετάσεις 
  - Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών

 

 Ανακοινώσεις τελευταίων 30 ημερών 

Ανακοίνωση για την παρουσίαση του διασχολικού μαθήματος επιλογής "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία: 19/02/2019 Κατηγορία: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μέγεθος: 35,9 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για την παρουσίαση του διασχολικού μαθήματος επιλογής "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

Υποτροφίες Δωδεκανησιακού Ιδρύματος
Ημερομηνία: 19/02/2019 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μέγεθος: 685,0 Kb Περιγραφή: Υποτροφίες Δωδεκανησιακού Ιδρύματος

Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας & Ελληνικού Πολιτισμού 2019 - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ημερομηνία: 19/02/2019 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις Μέγεθος: 75,7 Kb Περιγραφή: Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας & Ελληνικού Πολιτισμού 2019 - Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019 - Παράταση
Ημερομηνία: 19/02/2019 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής Μέγεθος: 43,6 Kb Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019 - Παράταση

Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Ανυψωτικά, Μεταφορικά και Υδραυλικά Συστήματα"
Ημερομηνία: 19/02/2019 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων Μέγεθος: 33,8 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Ανυψωτικά, Μεταφορικά και Υδραυλικά Συστήματα"

Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ"
Ημερομηνία: 19/02/2019 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων Μέγεθος: 152,0 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ"

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 2019-2020
Ημερομηνία: 19/02/2019 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις Μέγεθος: 92,8 Kb Περιγραφή: Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 2019-2020

Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus+ 2019-2020
Ημερομηνία: 19/02/2019 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις Μέγεθος: 88,7 Kb Περιγραφή: Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus+ 2019-2020

Ανακοίνωση για την παρουσίαση του διασχολικού μαθήματος επιλογής "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
Ημερομηνία: 18/02/2019 Κατηγορία: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μέγεθος: 58,5 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για την παρουσίαση του διασχολικού μαθήματος επιλογής "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

Προκήρυξη επτά (7) νέων υποτροφιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
Ημερομηνία: 15/02/2019 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μέγεθος: 710,0 Kb Περιγραφή: Προκήρυξη επτά (7) νέων υποτροφιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Χορήγηση Ετήσιου Βραβείου "Αριστεία στη Ρομποτική & Αυτοματισμό, Κωνσταντίνος Μαυροειδής", έτους 2019
Ημερομηνία: 15/02/2019 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις Μέγεθος: 517,0 Kb Περιγραφή: Χορήγηση Ετήσιου Βραβείου "Αριστεία στη Ρομποτική & Αυτοματισμό, Κωνσταντίνος Μαυροειδής", έτους 2019

Ανακοίνωση για την ενημέρωση του μαθήματος "Πρακτική Άσκηση"
Ημερομηνία: 12/02/2019 Κατηγορία: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μέγεθος: 122,0 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για την ενημέρωση του μαθήματος "Πρακτική Άσκηση"

Πρόσκληση/ υποβολή υποψηφιότητας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2019
Ημερομηνία: 12/02/2019 Κατηγορία: Έγγραφα τρίτων Μέγεθος: 1,99 Mb Περιγραφή: Πρόσκληση/ υποβολή υποψηφιότητας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2019

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 11/02/2019 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής Μέγεθος: 938,0 Kb Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Ανακοίνωση για τις εγγραφές των σπουδαστών στα μαθήματα 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Ημερομηνία: 11/02/2019 Κατηγορία: Εγγραφές & Δήλωση Μαθημάτων Μέγεθος:299 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για τις εγγραφές των σπουδαστών στα μαθήματα 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία: 11/02/2019 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής Μέγεθος: 1,01 Mb Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019
Ημερομηνία: 08/02/2019 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής Μέγεθος: 0,99 Mb Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Ημερομηνία: 08/02/2019 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μέγεθος: 1,46 Mb Περιγραφή: Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ανακοίνωση για τη διδασκαλία του διασχολικού μαθήματος "Περιβάλλον & Ανάπτυξη"
Ημερομηνία: 08/02/2019 Κατηγορία: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μέγεθος: 63,2 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για τη διδασκαλία του διασχολικού μαθήματος "Περιβάλλον & Ανάπτυξη"

Δημοσίευση μιας (1) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντα στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου
Ημερομηνία: 08/02/2019 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις Μέγεθος: 433,0 Kb Περιγραφή: Δημοσίευση μιας (1) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντα στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας Ακαδημίας Αθηνών
Ημερομηνία: 06/02/2019 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μέγεθος: 232,0 Kb Περιγραφή: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας Ακαδημίας Αθηνών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας των μαθημάτων 2ου, 4ου, 6ου και 8ου Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Ημερομηνία: 06/02/2019 Κατηγορία: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μέγεθος: 3,76 Mb Περιγραφή: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας των μαθημάτων 2ου, 4ου, 6ου και 8ου Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Ανακοίνωση για τα Στοιχεία Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης
Ημερομηνία: 31/01/2019 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής Μέγεθος: 69,4 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για τα Στοιχεία Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση των μαθημάτων "Αρχές Αεροπορικών Κινητήρων" και "Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών"
Ημερομηνία: 31/01/2019 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων Μέγεθος: 59,0 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση των μαθημάτων "Αρχές Αεροπορικών Κινητήρων" και "Σχεδιασμός Θερμικών Στροβιλομηχανών"

Πρόσκληση του Φοιτητικού Οργανισμού BEST Athens για τη συμμετοχή φοιτητών σε έρευνα σχετικά με θέματα εκπαίδευσης στο ΕΜΠ
Ημερομηνία: 31/01/2019 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις Μέγεθος: 141,0 Kb Περιγραφή: Πρόσκληση του Φοιτητικού Οργανισμού BEST Athens για τη συμμετοχή φοιτητών σε έρευνα σχετικά με θέματα εκπαίδευσης στο ΕΜΠ

Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Δυναμική - Σχεδιασμός Οχημάτων"
Ημερομηνία: 31/01/2019 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων Μέγεθος: 149,0 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Δυναμική - Σχεδιασμός Οχημάτων"

Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ"
Ημερομηνία: 31/01/2019 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων Μέγεθος: 153,0 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για την επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ"

Ανακοίνωση Τμήματος Φυσικής Αγωγής ΕΜΠ για τους αγώνες κατάταξης τένις
Ημερομηνία: 31/01/2019 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις Μέγεθος: 61,6 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση Τμήματος Φυσικής Αγωγής ΕΜΠ για τους αγώνες κατάταξης τένις

Ανακοίνωση Τμήματος Φυσικής Αγωγής ΕΜΠ για το άθλημα της ξιφασκίας
Ημερομηνία: 31/01/2019 Κατηγορία: Λοιπές Ανακοινώσεις Μέγεθος: 54,7 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση Τμήματος Φυσικής Αγωγής ΕΜΠ για το άθλημα της ξιφασκίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών Ακαδημίας Αθηνών
Ημερομηνία: 25/01/2019 Κατηγορία: Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μέγεθος: 235,0 Kb Περιγραφή: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών Ακαδημίας Αθηνών

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 25/01/2019 Κατηγορία: Έγγραφα της Σχολής Μέγεθος: 1,42 Mb Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 28-01-2019 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Ημερομηνία: 24/01/2019 Κατηγορία: Γενικές Συνελεύσεις Σχολής Μέγεθος: 777,0 Kb Περιγραφή: Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 28-01-2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Αριθμητική Ανάλυση"
Ημερομηνία: 23/01/2019 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων Μέγεθος: 32,4 Kb Περιγραφή: Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Αριθμητική Ανάλυση"

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου εαρινών μαθημάτων - Φεβρουάριος 2019
Ημερομηνία: 21/01/2019 Κατηγορία: Προγράμματα Εξετάσεων Μέγεθος: 1,29 Mb Περιγραφή: Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου εαρινών μαθημάτων - Φεβρουάριος 2019

Τελευταίες Ανακοινώσεις