Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρώτο μάθημα των πρωτοετών σπουδαστών ακαδ. έτους 2019-2020, Αμφ. Α, 1 Οκτωβρίου 2019
Επιτυχής Διεξαγωγή Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ORC 2019, Σεπτέμβριος 2019
Τιμητική διάκριση του Kαθηγητή Κ. Κυριακόπουλου, Σεπτέμβριος 2019
Διάκριση της φοιτητικής ομάδας Prom Racing, Σεπτέμβριος 2019
Διάκριση της ομάδας White Noise στον παγκόσμιο διαγωνισμό CanSat Competition, Ιούνιος 2019