Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023
 

 
Οι Γενικές Συνελεύσεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν ως εξής: 
Δευτέρα 19/09/2022 
Δευτέρα 24/10/2022
Δευτέρα 28/11/2022
Δευτέρα 19/12/2022
Δευτέρα 06/02/2023
Δευτέρα 20/03/2023
Δευτέρα 24/04/2023 - Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024
Δευτέρα 29/05/2023 - Αναθέσεις Διδασκαλίας
Δευτέρα 03/07/2023 - Συγγράμματα
 
 

Προσκλήσεις τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 25/05/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 24-04-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 20/04/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 15/03/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 06-02-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 01/02/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 14/12/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 28-11-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 23/11/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 24-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 19/10/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 19-09-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 14/09/2022

 

 


Προσκλήσεις παλαιότερων ετών
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009

Τελευταίες Ανακοινώσεις