Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Ακαδημαϊκό Έτος 2023 - 2024
 

 
Οι Γενικές Συνελεύσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν ως εξής: 
Τετάρτη 27/09/2023  
Τετάρτη 25/10/2023
Τετάρτη 22/11/2023
Τετάρτη 13/12/2023
Τετάρτη 17/01/2024
Τετάρτη 21/02/2024
Τετάρτη 10/04/2024
Τετάρτη 22/05/2024
Τετάρτη 19/06/2024
Τετάρτη 17/07/2024
 
 

Προσκλήσεις τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 17-07-2024 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 12/07/2024

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 19-06-2024 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 14/06/2024

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 22-05-2024 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 17/05/2024

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 10-04-2024 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 05/04/2024

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 13-03-2024 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 11/03/2024

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 21-02-2024 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 19/02/2024

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 07-02-2024 και ώρα 12:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 05/02/2024

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Παρασκευή 02-02-2024 και ώρα 11:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 31/01/2024

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 17-01-2024 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 15/01/2024

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 20-12-2023 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 18/12/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 13-12-2023 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 08/12/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 04-12-2023 και ώρα 08:50 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 30/11/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 22-11-2023 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 20/11/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης (σε συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης της 25ης Οκτωβρίου 2023)
την Τετάρτη 01-11-2023 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 30/10/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 25-10-2023 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 20/10/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 27-09-2023 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 22/09/2023

 


Προσκλήσεις παλαιότερων ετών
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009

Τελευταίες Ανακοινώσεις