Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Ακαδημαϊκό Έτος 2023 - 2024
 

 
Οι Γενικές Συνελεύσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν ως εξής: 
Τετάρτη 27/09/2023  
Τετάρτη 25/10/2023
Τετάρτη 22/11/2023
Τετάρτη 13/12/2023
Τετάρτη 17/01/2024
Τετάρτη 21/02/2024
Τετάρτη 03/04/2024
Τετάρτη 15/05/2024
Τετάρτη 19/06/2024
Τετάρτη 17/07/2024
 
 

Προσκλήσεις τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Τετάρτη 27-09-2023 και ώρα 13:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 22/09/2023

 


Προσκλήσεις παλαιότερων ετών
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2022 - 2023
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009

Τελευταίες Ανακοινώσεις