Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022
 

 
Οι Γενικές Συνελεύσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν ως εξής: 
Δευτέρα 13/09/2021 
Δευτέρα 25/10/2021 
Δευτέρα 06/12/2021
Δευτέρα 17/01/2022 
Δευτέρα 28/02/2022 
Δευτέρα 28/03/2022 
Δευτέρα 09/05/2022 - Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023 
Δευτέρα 27/06/2022 - Αναθέσεις Διδασκαλίας και Συγγράμματα
 
 

Προσκλήσεις τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 27-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 23/06/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 30-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 26/05/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 09-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 04/05/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 28-03-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 23/03/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 28-02-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 24/02/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 17-01-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 13/01/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 10:30 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 16/12/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 06-12-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 02/12/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 25-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 21/10/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 13-09-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 09/09/2021

 

 


Προσκλήσεις παλαιότερων ετών
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009

Τελευταίες Ανακοινώσεις