Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021
 

 
Οι Γενικές Συνελεύσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν ως εξής: 
Δευτέρα 14/09/2020 
Δευτέρα 26/10/2020 
Δευτέρα 07/12/2020 (μετατίθεται την Δευτέρα 14/12/2020, 10:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης)
Δευτέρα 18/01/2021 
Δευτέρα 01/03/2021 
Δευτέρα 12/04/2021 - Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022 
Δευτέρα 17/05/2021 - Αναθέσεις Διδασκαλίας - Συγγράμματα 
Δευτέρα 28/06/2021
 
 

Προσκλήσεις τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 12-04-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 07/04/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 01-03-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 24/02/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 18-01-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 14/01/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Πέμπτη 24-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 21/12/2020

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 14-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 10/12/2020

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 26-10-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 21/10/2020

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 14-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 09/09/2020

 

 


Προσκλήσεις παλαιότερων ετών
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010 
Προσκλήσεις Γενικής Συνέλευσης Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009

Τελευταίες Ανακοινώσεις