Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, τα διδακτικά συγγράμματα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών θα διανέμονται με τη βοήθεια της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ, σύμφωνα με το νέο μηχανισμό διανομής συγγραμμάτων.

 
Τελευταίες Ανακοινώσεις