Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Προκήρυξη Προγράμματος Επιχορήγησης Νέων Διδακτόρων για Εξειδίκευση σε Ερευνητικά Κέντρα Επιχειρήσεων 2015
Ημερομηνία: 22/06/2015
Περιγραφή: Προκήρυξη Προγράμματος Επιχορήγησης Νέων Διδακτόρων για Εξειδίκευση σε Ερευνητικά Κέντρα Επιχειρήσεων 2015

Ανακοίνωση για το Ετήσιο Συνέδριο "ANSYS Convergence Conference"
Ημερομηνία: 04/06/2015
Περιγραφή: Ανακοίνωση για το Ετήσιο Συνέδριο "ANSYS Convergence Conference"

Προκήρυξη επιχορήγησης δεκατεσσάρων (14) θέσεων πρακτικής άσκησης στο Λουξεμβούργο Ιδρύματος Μποδοσάκη
Ημερομηνία: 02/12/2014
Περιγραφή: Προκήρυξη επιχορήγησης δεκατεσσάρων (14) θέσεων πρακτικής άσκησης στο Λουξεμβούργο Ιδρύματος Μποδοσάκη

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Ίδρυμα Μποδοσάκη - Πρόγραμμα Πρακτικής 'Ασκησης στη Γαλλία
Ημερομηνία: 18/09/2014
Περιγραφή: Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων - Ίδρυμα Μποδοσάκη - Πρόγραμμα Πρακτικής 'Ασκησης στη Γαλλία

Ίδρυμα Μποδοσάκη - Πρόγραμμα Πρακτικής 'Ασκησης στη Γαλλία
Ημερομηνία: 25/08/2014
Περιγραφή: Ίδρυμα Μποδοσάκη - Πρόγραμμα Πρακτικής 'Ασκησης στη Γαλλία

Τελευταίες Ανακοινώσεις