Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ (1962).

Μεταπτυχιακές σπουδές στις Μεθόδους Παραγωγής και στις Εργαλειομηχανές - M.Sc.(Tech.1971), Ph.D.(1973), University of Manchester Institute of Science & Technology, Machine Tool Engineering Division, (UMIST/UK).

Εργάσθηκε επί εικοσιπενταετία στη βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών, μελέτησε και επέβλεψε την κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων.

Ως Αν. Καθηγητής (1986-1992) και στη συνέχεια Καθηγητής (1992-2006) στον Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ ανέπτυξε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο εστιασμένο στον Ολοκληρωμένο Μηχανολογικό Σχεδιασμό, ειδικότερα στο σχεδιασμό, στις μεθόδους, στα μέσα, στην ποιότητα και στο κόστος παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων και κατασκευών, ανάλυση και διαχείριση συναφών κινδύνων. Στο πλαίσιο του αντικειμένου αυτού δραστηριοποιήθηκε επίσης στις τεχνολογίες συμπίεσης του χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων, στον αντίστροφο σχεδιασμό μηχανολογικών κατασκευών και στο σχεδιασμό, κατασκευή και θέση σε λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ίδρυσε και διηύθυνε το Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων Παραγωγής του Τομέα. Συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Γνωρίζει την Αγγλική, Γερμανική και Γαλλική γλώσσες. Μέλος ΤΕΕ, ΠΣΜΗ, IEE, ASME, VDI, NY Academy of Sciences, EΛΕΜΚΕ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις