Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 4ης/2008-2009
τη Δευτέρα 13-07-2009 και ώρα 11:00 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών 2ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 09/07/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 3ης/2008-2009
τη Δευτέρα 01-06-2009 και ώρα 10:30 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών 2ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 26/05/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 2ης/2008-2009
τη Δευτέρα 16-02-2009 και ώρα 13:30 μ.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών 2ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 12/02/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 1ης/2008-2009
τη Δευτέρα 20-10-2008 και ώρα 12:30 μ.μ. στη Νέα Αίθουσα ΕΠΥ, Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 16/10/2008

Τελευταίες Ανακοινώσεις