Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 8ης/2009-2010
τη Δευτέρα 12-07-2010 και ώρα 11:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 07/07/2010

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 7ης/2009-2010
τη Δευτέρα 10-05-2010 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 07/05/2010

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 6ης/2009-2010
τη Δευτέρα 01-03-2010 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 25/02/2010

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 5ης/2009-2010
τη Δευτέρα 25-01-2010 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 22/01/2010

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 4ης/2009-2010
τη Δευτέρα 21-12-2009 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 16/12/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 3ης/2009-2010
τη Δευτέρα 23-11-2009 και ώρα 11:30 π.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 19/11/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 2ης/2009-2010
τη Δευτέρα 19-10-2009 και ώρα 12:30 μ.μ. στην Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, 2ος Όροφος, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 15/10/2009

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση για Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης 1ης/2009-2010
τη Δευτέρα 28-09-2009 και ώρα 10:30 π.μ. στη Νέα Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ημερομηνία: 24/09/2009

Τελευταίες Ανακοινώσεις