Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
την Πέμπτη 09-07-2015 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Ημερομηνία: 07/07/2015

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 15-06-2015 και ώρα 10:00 π.μ. - Συνέχεια της διακοπείσας Συνεδρίασης της 08-06-2015 (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Ημερομηνία: 10/06/2015

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 08-06-2015 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Ημερομηνία: 04/06/2015

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 06-04-2015 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Ημερομηνία: 03/04/2015

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 09-03-2015 και ώρα 11:00 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Ημερομηνία: 05/03/2015

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 22-12-2014 και ώρα 11:00 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Ημερομηνία: 18/12/2014

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 01-12-2014 και ώρα 10:00 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Ημερομηνία: 26/11/2014

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 22-09-2014 και ώρα 10:00 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Ημερομηνία: 18/09/2014

Τελευταίες Ανακοινώσεις