Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
 την Δευτέρα 27-06-2016 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) 
Ημερομηνία: 23/06/2016

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
 την Δευτέρα 30-05-2016 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) 
Ημερομηνία: 29/05/2016

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
 την Δευτέρα 11-04-2016 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 06/04/2016

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
 την Δευτέρα 11-04-2016 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) 
Ημερομηνία: 05/04/2016

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
 την Τετάρτη 23-03-2016 και ώρα 11:00 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) 
Ημερομηνία: 21/03/2016

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
 την Δευτέρα 22-22-2016 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) 
Ημερομηνία: 18/02/2016

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
 την Δευτέρα 21-12-2015 και ώρα 09:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) 
Ημερομηνία: 17/12/2015

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
 την Δευτέρα 09-11-2015 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) 
Ημερομηνία: 05/11/2015

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
 την Δευτέρα 28-09-2015 και ώρα 10:30 π.μ. (Αίθουσα Ε.Π.Υ., Κτήριο Δ Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) 
Ημερομηνία: 24/09/2015

Τελευταίες Ανακοινώσεις