Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οι Γενικές Συνελεύσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν ως εξής: 
Δευτέρα 14/09/2020 
Δευτέρα 26/10/2020 
Δευτέρα 07/12/2020 (μετατίθεται την Δευτέρα 14/12/2020, 10:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης)
Δευτέρα 18/01/2021 
Δευτέρα 01/03/2021 
Δευτέρα 12/04/2021 - Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022 
Δευτέρα 17/05/2021 - Αναθέσεις Διδασκαλίας - Συγγράμματα 
Δευτέρα 28/06/2021
 
 

Προσκλήσεις τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 19-07-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 14/07/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 28-06-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 24/06/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 17-05-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 13/05/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 10-05-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 05/05/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 12-04-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 07/04/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 01-03-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 24/02/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 18-01-2021 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 14/01/2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Πέμπτη 24-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 21/12/2020

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 14-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 10/12/2020

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 26-10-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 21/10/2020

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 14-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 09/09/2020

 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις