Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οι Γενικές Συνελεύσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πραγματοποιήθηκαν ως εξής: 
Δευτέρα 19/09/2022 
Δευτέρα 24/10/2022
Δευτέρα 28/11/2022
Δευτέρα 19/12/2022
Δευτέρα 06/02/2023
Δευτέρα 20/03/2023
Δευτέρα 24/04/2023 - Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024
Δευτέρα 29/05/2023 - Αναθέσεις Διδασκαλίας
Δευτέρα 03/07/2023 - Συγγράμματα
Δευτέρα 28/08/2023 
 
 

Προσκλήσεις

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 28-08-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 23/08/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 03-07-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 29/06/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 25/05/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 24-04-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 20/04/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 15/03/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 06-02-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 01/02/2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 14/12/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 28-11-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 23/11/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 24-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 19/10/2022

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών:
Πρόσκληση Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης
την Δευτέρα 19-09-2022 και ώρα 10:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ημερομηνία: 14/09/2022

Τελευταίες Ανακοινώσεις