Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματολογία
  1. Παρουσίαση από Πρόεδρο της Σχολής, Καθ. Σ. Ε. Σιμόπουλο.

  2. Παρουσίαση από Καθ. Γ. Μπεργελέ.

  3. Σελίδες Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας.

  4. Συνοπτική παρουσίαση Πυρηνικής Τεχνολογίας.

  5. Συνοπτική παρουσίαση Τομέα Θερμότητας.

  6. Συνοπτική παρουσίαση Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου.

  7. Συνοπτική παρουσίαση Τομέα Ρευστών.

  8. Συνοπτική παρουσίαση Τομέα Τεχνολογίας των Κατεργασιών.

Τελευταίες Ανακοινώσεις