Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα της ΙΑΕSTE για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
Ημερομηνία: 07/11/2017
Περιγραφή: Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα της ΙΑΕSTE για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Ανακοίνωση Τμήματος Φυσικής Αγωγής ΕΜΠ για την έναρξη μαθημάτων Shotokan Karate, Kick Boxing και Parkour & Αυτοάμυνα
Ημερομηνία: 26/10/2017
Περιγραφή: Ανακοίνωση Τμήματος Φυσικής Αγωγής ΕΜΠ για την έναρξη μαθημάτων Shotokan Karate, Kick Boxing και Parkour & Αυτοάμυνα

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Ημερομηνία: 21/09/2017
Περιγραφή: Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Πρόσκληση για το 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Globelics 2017
Ημερομηνία: 20/09/2017
Περιγραφή: Πρόσκληση για το 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Globelics 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επικουρικό Διδακτικό Έργο
Ημερομηνία: 11/09/2017
Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επικουρικό Διδακτικό Έργο

Ανακοίνωση Ομάδας σπουδαστών Prom Racing Τομέα ΜΚ&ΑΕ
Ημερομηνία: 07/09/2017
Περιγραφή: Ανακοίνωση Ομάδας σπουδαστών Prom Racing Τομέα ΜΚ&ΑΕ

Αιτήσεις εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ
Ημερομηνία: 06/09/2017
Περιγραφή: Αιτήσεις εισδοχής στις ΝΕΕΜΠ

 

 

Λοιπές Ανακοινώσεις παλαιότερων ετών 
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015 
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014 
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013 
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012 
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011 
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010 
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009 
Λοιπές Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2007 - 2008