Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

KPMG Graduate Recruitment Program 2020
Ημερομηνία: 29/06/2020

 

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα της Πρακτικής Άσκησης

 


Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης παλαιότερων ετών 
Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019

Ανακοινώσεις ΠΑ 2020
 
 
Τελευταίες Ανακοινώσεις