Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2004

Αγαπητοί Σπουδαστές,

Η Σχολή στην οποία φοιτάτε επιθυμεί να έχει τις απόψεις σας σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που σας παρέχεται, τις εκπαιδευτικές δυσκολίες που συναντάτε, καθώς και τις τυχόν εκπαιδευτικές ή άλλου είδους αλλαγές-βελτιώσεις που θα επιθυμούσατε στην εκπαίδευσή σας κ.λ.π. Γι' αυτό σας παρακαλούμε πολύ όπως διαθέσετε μία ώρα από τον πολύτιμο χρόνο σας και συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ο σύνδεσμος αφαιρέθηκε ως μη ενεργός

H απάντησή σας θα προτιμούσαμε να δοθεί ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι 15 Μαίου.

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των απαντήσεων θα σας γνωστοποιηθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2004.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Για τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ,

Γιώργος Μπεργελές

Τελευταίες Ανακοινώσεις