Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη"
Ημερομηνία: 19/06/2019
Περιγραφή: Παράταση υποβολής αιτήσεων ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη"

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, 2ος κύκλος ΕΣΠΑ 2014-2020
Ημερομηνία: 24/05/2019
Περιγραφή: Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, 2ος κύκλος ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ "Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων" Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ημερομηνία: 22/05/2019
Περιγραφή: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ "Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων" Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Ημερομηνία: 22/05/2019
Περιγραφή: Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παραγωγή & Διαχείρηση Ενέργειας"
Ημερομηνία: 16/05/2019
Περιγραφή: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παραγωγή & Διαχείρηση Ενέργειας"

Προκήρυξη Διδακτορικών Υποτροφιών ΙΚΥ
Ημερομηνία: 16/05/2019
Περιγραφή: Προκήρυξη Διδακτορικών Υποτροφιών ΙΚΥ

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Μεγάλη Βρετανία
Ημερομηνία: 15/05/2019
Περιγραφή: Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Μεγάλη Βρετανία

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ΔΠΜΣ ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ακαδ. έτους 2019-2020
Ημερομηνία: 14/05/2019
Περιγραφή: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ΔΠΜΣ ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ακαδ. έτους 2019-2020

Προκήρυξη Υποτροφιών Ευγενίδου για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2019-2020
Ημερομηνία: 10/05/2019
Περιγραφή: Προκήρυξη Υποτροφιών Ευγενίδου για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" ακαδ. έτους 2019 - 2020
Ημερομηνία: 18/04/2019
Περιγραφή: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" ακαδ. έτους 2019 - 2020

Υποτροφίες της HELMEPA για το 2019 - 2020
Ημερομηνία: 04/04/2019
Περιγραφή: Υποτροφίες της HELMEPA για το 2019 - 2020

Χορήγηση υποτροφίας Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Ημερομηνία: 02/04/2019
Περιγραφή: Χορήγηση υποτροφίας Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Ημερομηνία: 22/03/2019
Περιγραφή: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Χορήγηση Υποτροφίας ΕΜΠ "Στη μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών" ακαδημαϊκού έτους 2011-2012
Ημερομηνία: 19/03/2019
Περιγραφή: Χορήγηση Υποτροφίας ΕΜΠ "Στη μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών" ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Χορήγηση Υποτροφίας ΕΜΠ "Στη μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών" ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
Ημερομηνία: 19/03/2019
Περιγραφή: Χορήγηση Υποτροφίας ΕΜΠ "Στη μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών" ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Χορήγηση Υποτροφιών κληροδοτήματος "Ζωής Σούτσου" ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ημερομηνία: 12/03/2019
Περιγραφή: Χορήγηση Υποτροφιών κληροδοτήματος "Ζωής Σούτσου" ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημίας Αθηνών
Ημερομηνία: 05/03/2019
Περιγραφή: Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημίας Αθηνών

Υποτροφίες Δωδεκανησιακού Ιδρύματος
Ημερομηνία: 19/02/2019
Περιγραφή: Υποτροφίες Δωδεκανησιακού Ιδρύματος

Προκήρυξη επτά (7) νέων υποτροφιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών
Ημερομηνία: 15/02/2019
Περιγραφή: Προκήρυξη επτά (7) νέων υποτροφιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Ημερομηνία: 08/02/2019
Περιγραφή: Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας Ακαδημίας Αθηνών
Ημερομηνία: 06/02/2019
Περιγραφή: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας Ακαδημίας Αθηνών

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών Ακαδημίας Αθηνών
Ημερομηνία: 16/01/2019
Περιγραφή: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών Ακαδημίας Αθηνών

Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης 2019
Ημερομηνία: 16/01/2019
Περιγραφή: Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης 2019

Υποτροφίες Κυβέρνησης Ελβετίας
Ημερομηνία: 17/10/2018
Περιγραφή: Υποτροφίες Κυβέρνησης Ελβετίας

Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας
Ημερομηνία: 17/10/2018
Περιγραφή: Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας

Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2019-2020
Ημερομηνία: 17/10/2018
Περιγραφή: Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακαδ. έτος 2019-2020

Υποτροφίες οκτάμηνης πρακτικής άσκησης στην Ιαπωνία - Πρόγραμμα Vulcanus
Ημερομηνία: 17/10/2018
Περιγραφή: Υποτροφίες οκτάμηνης πρακτικής άσκησης στην Ιαπωνία - Πρόγραμμα Vulcanus

Προκήρυξη 2 Νέων Υποτροφιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία: 25/09/2018
Περιγραφή: Προκήρυξη 2 Νέων Υποτροφιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Σπουδές Καζάχων υποτρόφων σε ξένα Πανεπιστήμια
Ημερομηνία: 12/09/2018
Περιγραφή: Σπουδές Καζάχων υποτρόφων σε ξένα Πανεπιστήμια

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 για Έλληνες Πολίτες
Ημερομηνία: 07/09/2018
Περιγραφή: Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 για Έλληνες Πολίτες

Προγράμματα Υποτροφιών "DUO - Tailand 2019" της Κυβέρνησης Ταϋλάνδης για σπουδές κατά το έτος 2019
Ημερομηνία: 06/09/2018
Περιγραφή: Προγράμματα Υποτροφιών "DUO - Tailand 2019" της Κυβέρνησης Ταϋλάνδης για σπουδές κατά το έτος 2019

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική"
Ημερομηνία: 05/09/2018
Περιγραφή: Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική"

9η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
Ημερομηνία: 04/09/2018
Περιγραφή: 9η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές αλλοδαπών σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια
Ημερομηνία: 04/09/2018
Περιγραφή: Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές αλλοδαπών σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ ΑΠΘ "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα"
Ημερομηνία: 03/09/2018
Περιγραφή: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ ΑΠΘ "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα"

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία: 31/08/2018
Περιγραφή: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 1ης Κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ημερομηνία: 31/08/2018
Περιγραφή: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 1ης Κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2ης Κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ημερομηνία: 31/08/2018
Περιγραφή: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2ης Κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ημερομηνία: 30/08/2018
Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς" ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 

 


Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα παλαιότερων ετών 
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013 
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012  
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011  
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010 
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009  
Υποτροφίες - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ακαδημαϊκού Έτους 2007 - 2008

Τελευταίες Ανακοινώσεις