Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 20/06/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση για την Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Έτους 2018 και περιόδου Διπλωματικών Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2019
Ημερομηνία: 04/06/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση για την Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Έτους 2018 και περιόδου Διπλωματικών Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 04/06/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Δ/ντών Τομέων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία: 30/05/2019 
Περιγραφή: Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Δ/ντών Τομέων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 22/05/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Έκθεση Διπλωματικών Εργασιών έτους 2018 και περιόδου Φεβρουαρίου 2019
Ημερομηνία: 16/05/2019 
Περιγραφή: Έκθεση Διπλωματικών Εργασιών έτους 2018 και περιόδου Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής (Ορθή Επανάληψη)
Ημερομηνία: 14/05/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 13/05/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Απονομή Διπλωμάτων 2019 αποφοίτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία: 13/05/2019 
Περιγραφή: Απονομή Διπλωμάτων 2019 αποφοίτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 08/05/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Εξυπηρέτηση της Γραμματείας της Σχολής στις Διακοπές του Πάσχα 2019
Ημερομηνία: 19/04/2019 
Περιγραφή: Εξυπηρέτηση της Γραμματείας της Σχολής στις Διακοπές του Πάσχα 2019

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 16/04/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 19/03/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση Τομέα ΜΚ&ΑΕ σε διάλεξη με θέμα "Εξελίξεις στην Περιοχή του Ελέγχου Ευφυών Περιστρεφόμενων Μηχανών"
Ημερομηνία: 15/03/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση Τομέα ΜΚ&ΑΕ σε διάλεξη με θέμα "Εξελίξεις στην Περιοχή του Ελέγχου Ευφυών Περιστρεφόμενων Μηχανών"

Προσφορά θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στον Τομέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία: 14/03/2019 
Περιγραφή: Προσφορά θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στον Τομέα Ρευστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 01/03/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία: 25/02/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019 - Παράταση
Ημερομηνία: 19/02/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019 - Παράταση

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 11/02/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019 (Ορθή Επανάληψη)
Ημερομηνία: 11/02/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019
Ημερομηνία: 08/02/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο Υποψήφιων Διδακτόρων, στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ημερολογιακού έτους 2019

Ανακοίνωση για τα Στοιχεία Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης
Ημερομηνία: 31/01/2019 
Περιγραφή: Ανακοίνωση για τα Στοιχεία Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 25/01/2019 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Βραβεία Ιδρύματος "Δ. Χωραφά" 2019
Ημερομηνία: 15/01/2019 
Περιγραφή: Βραβεία Ιδρύματος "Δ. Χωραφά" 2019

Ανακοίνωση Γραμματείας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Ημερομηνία: 08/01/2019 
Περιγραφή: Ανακοίνωση Γραμματείας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Εξυπηρέτηση της Γραμματείας της Σχολής στις Διακοπές Χριστουγέννων 2018 - Πρωτοχρονιάς 2019
Ημερομηνία: 21/12/2018 
Περιγραφή: Εξυπηρέτηση της Γραμματείας της Σχολής στις Διακοπές Χριστουγέννων 2018 - Πρωτοχρονιάς 2019

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 12/12/2018 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 04/12/2018 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Παραλαβή αντίγραφων διπλωμάτων, Διπλωματούχων περιόδου Οκτωβρίου 2018
Ημερομηνία: 16/11/2018 
Περιγραφή: Παραλαβή αντίγραφων διπλωμάτων, Διπλωματούχων περιόδου Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση εγγραφής Υποψήφιων Διδακτόρων Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
Ημερομηνία: 15/11/2018 
Περιγραφή: Ανακοίνωση εγγραφής Υποψήφιων Διδακτόρων Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία: 06/11/2018 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 05/11/2018 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Δήλωση συμμετοχής πρωτοετών σπουδαστών, Ακαδημαϊκού ΄'Ετους 2018-2019, στο πρόγραμμα επισκέψεων στα Εργαστήρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία: 04/10/2018 
Περιγραφή: Δήλωση συμμετοχής πρωτοετών σπουδαστών, Ακαδημαϊκού ΄'Ετους 2018-2019, στο πρόγραμμα επισκέψεων στα Εργαστήρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 19/09/2018 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία: 18/09/2018 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΤΕΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ημερομηνία: 17/09/2018 
Περιγραφή: Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΤΕΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 14/09/2018 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Παραλαβή αντιγράφων Διπλωμάτων Διπλωματούχων περιόδου Ιουνίου 2018
Ημερομηνία: 11/09/2018 
Περιγραφή: Παραλαβή αντιγράφων Διπλωμάτων Διπλωματούχων περιόδου Ιουνίου 2018

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Σεπτέμβριος 2018)
Ημερομηνία: 31/08/2018 
Περιγραφή: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Σεπτέμβριος 2018)

Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής
Ημερομηνία: 31/08/2018 
Περιγραφή: Πρόσκληση παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Τελευταίες Ανακοινώσεις